Vee mag toch blijven in Plassengebied

Projectleider Dion Ket: ’Verrast over de weerstand’.
Haarlem

De provincie Noord-Holland schrapt het taboe op het houden van vee in de landelijke omgeving van Kortenhoef, ’s-Graveland en Loosdrecht bij het omvormen van agrarisch gebied tot natuur.

„Beweiding en begrazing blijven op verschillende plekken wel degelijk mogelijk”, aldus projectleider Dion Ket in een interview met deze krant. Hij wijst er wel op dat de natuurambitie binnen het gebiedsakkoord – het scheppen van 800 hectare nieuwe natuur – overeind blijft. In de nieuwe ecologische visie voor de polders blijkt meer begrazing mogelijk. Paarden, koeien en schapen kunnen dan alsnog op een aantal plekken blijven.

Groot verzet

In de dorpen rees afgelopen maanden groot verzet tegen de plannen om het Natuur Netwerk Nederland uit te breiden. Ook dreigen met onteigening door de provincie hakte erin. Het verzet leidde tot het oprichten van nieuwe verenigingen in De Weersloot (vooral langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk) en Ankeveen en Kortenhoef (Baken) en ook bij de bestaande De Ster (Loosdrecht) was boosheid. De plannen werden als een overval vanuit het verre Haarlem ervaren. De provincie draaide daarop bij en laat dorpsbewoners nu in pilots zelf plannen maken voor natuurontwikkeling.

Lees ook: De strijd om het plassengebied is losgebarsten: paard, koe en schaap blijven welkom, maar wel met mate

Of de soepeler opstelling van de provincie alle wensen van de grondeigenaren in de dorpen kan honoreren blijft de vraag, benadrukt Ket. „Maar de regie ligt nu meer bij de bewoners. Ruilen van grond zal daarbij belangrijk worden.” Voor reguliere agrarische bedrijven wordt het volgens hem wel steeds moeilijker in het gebied. „Maar voor wie wil stoppen is er een uitkoopregeling.”

Bij de verenigingen zelf wordt uiteenlopend gereageerd, van grote scepsis tot optimisme. Het meest argwanend is Baken, dat gisteren in een boze brief aan de gedeputeerde de provincie ondanks de toezeggingen een ’dwangmatige, autoritaire en onzorgvuldige houding’ in het proces verwijt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.