Premium

Waarom de zoektocht van jongeren, alleenstaanden en mensen met een middeninkomen naar een huis voor velen uitzichtloos is

Waarom de zoektocht van jongeren, alleenstaanden en mensen met een middeninkomen naar een huis voor velen uitzichtloos is
Vorig jaar werden onder meer deze kleine sociale huurwoningen in Hoofddorp gebouwd.
© Foto HMC
Amsterdam

De woningcorporaties in Nederland hebben vorig jaar samen nog geen 13.000 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. En dat terwijl de corporaties de ambitie hebben jaarlijks 34.000 woningen te bouwen. Branchevereniging Aedes noemt de situatie zorgwekkend.

,,Jongeren, alleenstaanden, mensen met een middeninkomen; de zoektocht naar een huis is voor velen van hen uitzichtloos’’, aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. Zijn oproep aan het kabinet: ’doe iets!’

Volgens Norder worden de harde consequenties van de toenemende belastingdruk pijnlijk duidelijk. Als het gaat om het aantal nieuwe woningen bleef de teller vorig jaar steken op 12.763. ,,We bouwen elk jaar minder. Ik vind het aantal nieuwe woningen waarop we nu zitten zorgwekkend. Daar moeten we flink mee aan de slag.’’

De corporaties lijden volgens Aedes onder de verhuurdersheffing die ze sinds de financiële crisis moeten betalen en onder de vennootschapsbelasting die gekoppeld is aan almaar stijgende de woz-waarde.

Vier maanden

Volgens de brancheorganisatie komt het er op neer dat de corporaties de eerste vier maanden die ze aan huur ontvangen, afdragen aan Den Haag. Geld dat niet gebruikt kan worden om sociale huurwoningen te bouwen of te verduurzamen. Aedes pleit dan ook voor het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Maar de verhuurdersheffing is niet het enige obstakel. De corporaties stellen dat er een tekort is aan bouwlocaties voor sociale huurwoningen. In principe zijn het de gemeenten die bepalen waar er sociale woningen gebouwd kunnen worden, maar Norder roept het kabinet op om de corporaties hierbij te hulp te schieten.

Lees ook: Commentaar: In gelul kan je niet wonen en in heilige huisjes ook niet, alleen bouwen helpt

Ook wil Aedes dat het kabinet de corporaties weer toestaat om middenhuurwoningen te bouwen. ,,Pas dan kunnen we mensen uit de wooncrisis halen’’, aldus Norder. Nu vallen veel mensen die net boven de inkomensgrens zitten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning buiten de boot. Zij komen niet in aanmerking voor sociale woningbouw, maar kunnen ook niet terecht in de vrije sector.

Het ziet er niet naar uit dat het streefgetal van 34.000 nieuwe sociale woningen de komende jaren gehaald zal worden. Zelfs niet als de corporaties meer financiële armslag krijgen. Door de stikstofproblematiek en de Pfas-crisis is de bouw gestagneerd.

Corporaties bouwden voornamelijk eengezinswoningen en meergezinswoningen, zoals appartementen, galerijflats of portiekwoningen. Nieuwbouwhuizen hebben een gemiddelde huurprijs van 588 euro. De gemiddelde huurprijs van alle woningen bedroeg 531 euro per maand. Dat is 2 procent meer dan het jaar daarvoor. De kosten voor onderhoud en woningverbetering stegen vorig jaar met 12 procent.

De corporaties realiseerden vorig jaar bijna 1300 flexibele woningen. Het gaat om kleine woningen met een gemiddeld woonoppervlak van 25 vierkante mening, hiertoe behoren ook de zogenoemde tiny houses.

Verder zijn veel woningen verduurzaamd. De corporaties hebben zich als doel gesteld om in 2021 gemiddeld energielabel B te realiseren. Er wordt dan ook volop geïnvesteerd in efficiëntere verwarmingsinstallaties, zonnepanelen en warmtepompen.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.