Nog steeds geen witte rook over komst geluidsschermen langs A27 bij West-Indische buurt Hilversum

Een geluidsscherm.
© Archieffoto Hielco Kuipers
Hilversum

De provincie Noord-Holland heeft wethouder Annette Wolthers nog geen duidelijkheid kunnen geven over de komst van geluidsschermen langs de A27 bij de West-Indische buurt in Hilversum.

In juni heeft de wethouder, na het sluiten van het coalitieakkoord in Haarlem, de raad beloofd om gedeputeerde Adnan Tekin te vragen of er toch niet iets mogelijk is met geluidsschermen langs de snelweg.

In dat coalitieakkoord van de provincie staat: ’Het Rijk heeft de taak om voldoende geluidwerende maatregelen te nemen rond rijkswegen. Wij trekken met gemeenten op om dit te borgen. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen. Wij stellen hiervoor incidenteel middelen beschikbaar’.

En dus zag Wolthers kans voor geluidsschermen.

De gedeputeerde kan echter nog niets zeggen over de geluidswerende maatregelen. ’Gedeputeerde Tekin heeft in het overleg aangegeven dat wat het coalitieakkoord betreft op dit moment de kaders bepaald worden waarin het leefbaarheidsfonds werking zal hebben. Het is dus voorlopig niet mogelijk om te zeggen of dit het geval zal zijn bij de A27’, schrijft Wolthers aan de raad.

Daarnaast meldt de wethouder dat de verlaging van de maximale snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur waarschijnlijk geen positieve invloed heeft op de overlast van de Hilversumse buurt.

’Het effect op het verminderen van de geluidbelasting op de woningen in de West-Indische buurt is waarschijnlijk gering. Wat geluid betreft is de nachtperiode maatgevend, waarin de maximumsnelheid op de A27 120 km/h blijft, terwijl voor de periode overdag het vrachtverkeer de meest bepalende factor voor de geluidbelasting is’, aldus Wolthers.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.