Handhaven nog steeds onmogelijk op Schiphol

Schiphol

In de inspectie kan voorlopig niet ingrijpen op Schiphol wanneer bepaalde banen te vaak worden ingezet of vaker dan toegestaan in de nacht wordt gevlogen.

De stikstofperikelen gooien roet in het eten. Dat geldt ook voor de besluiten over de middellange en lange termijn. Voor de middellange termijn wil luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen bovenop de huidige 500.000 vluchten nog eens 40.000 vluchten toestaan vanaf november 2020. Vertraging is er ook al als het gaat om de visie voor de langere termijn die moet blijken uit de Luchtvaartnota.

„De luchtvaart moet, net als elke ander sector, zijn bijdrage (blijven) leveren aan de reductie van de stikstof. De commissie onder voorzitterschap van Remkes is verzocht zo spoedig met een advies hierover te komen”, laat de minister nu weten. Dat betekent ook dat de huidige afspraken over baangebruik en het aantal vluchten nog steeds niet wettelijk zijn vastgelegd.

Uitstel

Al vier jaar wordt dat geprobeerd en eerder had de minister toegezegd dat het voor 1 november rond zou zijn, zodat de inspectie kan handhaven. Zo worden te vaak vier banen tegelijkertijd ingezet of over bepaalde woonwijken gevlogen, maar de inspectie kon bij gebrek aan wetgeving niet ingrijpen. Die situatie zal dus langer voortduren, tot woede van de bewonersdelegatie in het Schipholoverleg.

De bewoners wachten ook nog steeds op een definitieve versie van de Milieu Effect Rapportage. Wat dat betreft heeft de rond vliegveld Lelystad actieve bewoner Leon Adegeest deze week een nieuw bommetje neergelegd. Bij de berekeningen in de MER voor Lelystad wordt volgens hem gerekend met een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen, waardoor de uitgestoten stikstofverbindingen op papier hoger opstijgen, meer verdunnen en minder neerslaan dan in de praktijk het geval is. Die uitkomst geldt mogelijk ook voor Schiphol.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.