Premium

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse vaart wil niet in bewonersfederatie

Stichting Behoud Erfgoed ’s-Gravelandse vaart wil niet in bewonersfederatie
De ’s-Gravelandse Vaart
© Archieffoto Studio Kastermans
’s-Graveland

De in een stichting verenigde tegenstanders van het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandse Vaart voelen niets voor toetreding tot de bewonersfederatie.

Stichting Behoud de ’s-Gravelandse Vaart laat dat weten in een brief aan projectleider Dion Ket. Deze bewonersfederatie zou moeten gaan meepraten over de invulling van het Gebiedsakkoord voor de Oostelijke Vechtplassen. Secretaris Richard van Noord schrijft dat ze zich niet wil binden aan een federatie, alleen al omdat dan de indruk wordt gewekt dat ze mee wil praten over het bevaarbaar maken van de vaart. ,,Dat is voor ons onbespreekbaar en het vertrekpunt van deze groep is daarom voor ons onacceptabel.”

Ook vindt de stichting dat de verdeling van de twee zetels die de federatie krijgt, vergeleken met die van de ondertekenaars van het gebiedsakkoord, niet met elkaar in verhouding. ,,En bij de lange lijst onderwerpen kan dat van onze vaart waar veel weerstand tegehn is dan ook nog eens ondergesneeuwd worden. Ook vinden wij het geen toegevoegde waarde als wij gaan meepraten over andere onderwerpen, en dat geldt andersom ook.” Verder zegt de stichting dat ze niet actief op zoek wil gaan naar voorstanders van het bevaarbaar maken. ,,Dat is niet onze taak maar die van de overheid.”

Ook vraagt de stichting zich af hoe het zit wanneer een meedreheid in de federatie voorstander zou zijn van het gehjele gebiedsakkoord, terwijl de stichting tegen blijft. ,,Verslechtert dit onze mogelijkheden om bezwaar te maken? Terwijl het bestuursrecht dan ook nog eens meer waarborgen biedt om overheidsorganen te dwingen rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen.”

Tot slot verbaast het de stichting dat de stuurgroep niet benadrukt waarom het zo belangrijk zou zijn om mee te gaan in de oprichting van deze bewonersfederatie, aldus Van Noord.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.