Andere koers Sint in Blaricum; Gesprek over een intocht voor drie wijken

© Studio Kastermans
Blaricum

Misschien is het zaterdag wel voor de laatste keer dat Sinterklaas in Blaricum op twee plekken in het dorp wordt ingehaald. En wat zeker voor het laatst is, is dat alle toegestroomde kinderen bij die intocht een ballon krijgen.

Dat kan worden opgemaakt uit de discussie die zich eerder deze week ontspon in een rondetafelgesprek van de gemeenteraad. D66-raadslid Joke Lanphen legde daar de vraag op tafel waarom de sinterklaasintocht nog steeds op twee plekken wordt georganiseerd; eerst in de Bijvanck en daarna in het oude dorp. En dat terwijl de nieuwe wijk Blaricummermeent slechts minimaal wordt aangedaan. Die aanpak past niet bij het gemeentelijk streven om de drie dorpsdelen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden, zo merkte Lanphen op. Zij opperde om een gezamenlijke intocht te houden die begint bij de sluis in de meent.

Ze vond wethouder Anne-Marie Kennis aan haar zijde. Die liet weten dat het college van burgemeester en wethouders ook voorstander is van zo’n gezamenlijke intocht. Het college zou dat ook besproken hebben met het organiserende Oranjecomité. ,,Maar het idee vindt weinig draagvlak bij Sint en zijn pieten’’, aldus Kennis.

Dat wil overigens niet zeggen dat het voorstel nu definitief van de baan is, want het Oranjecomité heeft zich voorgenomen om in februari te gaan de toekomst van het evenement te gaan bespreken. Daarbij komt een intocht met meer verbinding ook ter sprake.

Ook de kleur van de pieten staat dan ter discussie. Die zijn dit jaar in Blaricum nog zwart, maar Oranjecomitébestuurslid Mona Deuning Lucardia liet eerder deze week al weten dat er beslist gesproken gaat worden over de vraag of dat ook in de toekomst zo moet blijven. ,,Die discussie moeten we aangaan, maar ik heb er wel een dubbel gevoel bij’’, aldus Deuning Lucardia.

Wat dit jaar zeker voor de laatste keer is is het uitdelen van ballonnen. Lanphen wees erop dat er in de uitnodiging voor de intocht staat dat er ballonnen worden uitgedeeld maar dat de gemeenteraad dat omwille van het milieu verboden heeft. Kennis beaamde dat, maar wist ook dat dat verbod pas volgend jaar van kracht wordt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.