Premium

Ondernemersfonds Soest lijkt een kans te maken

Soest

Een ondernemersfonds, gefinancierd uit de verhoging van de ozb voor niet woningen, lijkt een goede kans te maken in Soest. Wel is nog extra onderzoek nodig, meent het college.

Het initiatief is van de Soester Zakenkring. Aanleiding ervoor was dat steeds minder ondernemers zich aansluiten bij ondernemersverenigingen. Het fonds kan worden gebruikt voor projecten die de verbinding in de samenleving vergroten. En het college staat er niet onwelgevallig tegenover. Het ziet nieuwe mogelijkheden en samenwerkingsverbanden die de Soester bevolking ten goede zullen komen. Toch zijn er nog vragen te beantwoorden, zegt wethouder Liesa van Aalst (VVD): ,,Over de governance bijvoorbeeld: wie komen er in het bestuur, hoe is de verhouding van het fonds tot de gemeente, hoe is geregeld wie er geld krijgt voor een project. Moet er in de regiegroep die het fonds voorbereidt niet ook een publieke vertegenwoordiger zitten?”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.