Plan voor 10.000 extra woningen aan het spoor maakt Hilversum ’25 procent groter’

Het Arenapark is een van de aangemelde gebieden.

Het Arenapark is een van de aangemelde gebieden.© foto studio kastermans/alexander marks

Leander Mascini
Hilversum

Er moeten in 2040 zo’n 10.000 woningen zijn bijgebouwd aan het spoor in Hilversum. Daarvoor heeft Hilversum samen met de regio Gooi en Vechtstreek een voorstel ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

De MRA heeft voor gebieden in de Randstad waar ruimte is om snel woningen te bouwen onder meer geld, ambtelijke capaciteit en exacte kennis klaarliggen. Deelnemende gemeenten konden met een pitch aangeven dat zij ’een stuk van deze taart’ willen.

„Samen met de regio hebben we besloten om de spoorzone van Hilversum (grofweg tussen de Hoge Larenseweg en het Oostereind, red.), het stationsgebied en het Arenapark aan te melden als mogelijk bouwgebied. Later hebben wij als college gemeend het gebied groter te maken. Toen hebben we het Mediapark en het gedeelte van Hilversum Noord wat aan dat stuk spoor grenst, er ook bij betrokken”, aldus wethouder Floris Voorink.

Het is nog niet zeker dat het voorstel van Hilversum wordt overgenomen. De MRA beslist hierover op 4 december. Maar wanneer dat wel het geval is, dan moeten er in 2040 zo’n 10.000 woningen zijn bijgebouwd. Nu zijn er zo’n 42.000 huishoudens, waardoor Hilversum een kwart groter wordt. Daarnaast komt dan ook meer werkgelegenheid.

Voorink wil benadrukken dat er nog geen exacte plannen zijn. „Het is alleen een gebied dat wij aanwijzen. Over de invulling gaan wij het nog hebben, onder meer met bewoners en de gemeenteraad.” Volgens de wethouder zijn deze gebieden wel de beste plekken om snel extra woningbouw mogelijk te maken. „We concentreren de woningen zo rond het openbaar vervoer, dat wordt namelijk een steeds belangrijker manier van vervoer.” In het gebied rond het Mediapark wordt onder meer gekeken naar een nieuw en beter station. Met de nieuwe eigenaar van het kantorenpark is overigens nog niet gesproken.

Opvallend genoeg hoort het circusterrein niet bij de gebieden die aangemeld zijn. Over het braakliggende terrein zei Voorink in een commissievergadering dat er niet mee begonnen kan worden, omdat er te weinig ambtelijke capaciteit voor is. Het aanbod van de MRA lijkt een goede kans. „Zo’n bouwproject is eigenlijk ’business as usual’. Bouwen langs het spoor is complexer.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.