Kinderombudsvrouw lanceert speciaal stappenplan: ’Belang van het kind staat nu niet altijd voorop’

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer
© foto ANP
Amsterdam

Bij organisaties die betrokken zijn bij jeugdzorg moet de afstemming beter. Het belang van het kind staat nu niet altijd voorop, concludeert Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Een vierstappenplan moet ervoor zorgen dat er altijd eerst aan het kind wordt gedacht.

Gisteren bestond het Kinderrechtenverdrag 30 jaar en werd het stappenplan gepresenteerd.

Volgens Kalverboer is er bij jeugdzorgorganisaties niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is. Hierdoor worden niet altijd de beste beslissingen voor een kind genomen. Daarnaast heeft de sector te lijden onder financiële druk en zijn jeugdzorgmedewerkers vaak te veel tijd kwijt aan het verantwoorden van keuzes, in plaats van aan daadwerklijk kinderen helpen.

Belang

Bij het stappenplan wordt altijd als eerst de vraag gesteld: ’wat is het beste voor dit specifieke kind?’. Daarna wordt pas gekeken naar andere belangen zoals die van ouders en betrokken organisaties. Het belang van het kind weegt het zwaarst, aldus Kalverboer. Vervolgens wordt de afweging gemaakt wat het beste is voor het kind en volgt het uitleggen van het besluit. Waar is rekening mee gehouden en wat kan het kind doen als hij of zij het hier niet mee eens is? Ook hier wordt aandacht aan besteed.

Volgens de Kinderombudsvrouw gebeurt het nu niet altijd dat er eerst aan het kind gedacht wordt. ,,Helaas niet. Nu is het nog te vaak zo dat er eerst wordt gekeken wat er mogelijk is. Waar bijvoorbeeld geld voor is, of waar er plek is, in plaats van wat echt het beste voor het kind is’’, aldus een woordvoerster van de Kinderombudsvrouw.

Het stappenplan klinkt vrij logisch, maar gaat zeker verschil maken, verwacht de woordvoerster. ,,Er speelt vaak zo veel bij bijvoorbeeld een organisatie, dat er niet altijd de beste keuzes gemaakt worden voor het kind. Neem bijvoorbeeld het telkens verplaatsen in de jeugdzorg. Het stappenplan moet medewerkers helpen om dit anders te gaan doen. Het moet ze helpen om weer het vak te kunnen doen waarvoor ze gekozen hebben, namelijk kinderen helpen’’

Het stappenplan wordt nu gebruikt voor de jeugdzorgsector. Hier wordt de eerste pilot gedraaid. Maar het is de bedoeling dat iedereen die met kinderen werkt, dit stappenplan gaat gebruiken. ,,Overal waar keuzes worden gemaakt die invloed hebben op kinderen, moet het belang van het kind voorop staan. Ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld bij politieke besluiten als het klimaatakkoord kan dit stappenplan gebruikt worden.’’

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.