Regio Blaricum komt samen voor luchtmeetkastjes; strijd tegen vuile snelwegen gaat door

Blaricum

De beslissing om de maximumsnelheid op snelwegen omlaag te brengen is voor de Blaricumse Denktank A27 geen reden om nu achterover te leunen. In tegendeel, woensdag wordt de regio bijgepraat over een initiatief om de luchtkwaliteit in de regio te gaan meten.

Sinds Den Haag heeft besloten de maximumsnelheid omlaag te brengen krijgt de Blaricumse initiatiefnemer van de Denktank 27, Arjan Buijks, geregeld de vraag of zijn werk er nu op zit. „Dat is zeker niet het geval”, zegt hij.

„Ten eerste is deze maatregel tijdelijk. Wat het kabinet gaat doen wanneer de stikstofimpasse is opgelost is onduidelijk. Ten tweede geldt de maatregel alleen overdag. Tussen zeven uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends gaat de overlast dus onverminderd door bij een toenemende verkeersintensiteit.”

En dan is er nog iets anders dat voor Buijks een reden vormt om door de gaan met de strijd: „Beleid dat het welzijn en de gezondheid van bewoners als uitgangspunt neemt bij verkeersgroei op de lange termijn, is er nog altijd niet. De gezondheid van mensen maakt geen deel uit van de stikstofdiscussie. Die discussie richt zich louter op de bescherming van Natura 2000-gebieden.

Een eerste voorzichtige aanzet tot een voor mensen gezondere leefomgeving kan worden gegeven door het SMAL-initiatief dat de Denktank in Gooi en Vechtstreek wil implementeren. Daarover wordt woensdagavond om 20 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het kantoor van de BEL-Combinatie in Eemes.

Het SMAL-initiatief zal daar aan raadsleden uit de regio, burgerinitiatiefgroepen en andere belangstellenden uitleggen hoe zij voor relatief weinig geld de regio van meetkastjes kan voorzien, waarmee de fijnstofuitstoot rond de snelwegen (A1 en A27) wordt gemeten.

Nu wordt louter in de driehoek A1-A27-Gooimeer die uitstoot berekend, want meetpunten zijn er niet. Hoe betrouwbaar die berekeningen zijn, is onduidelijk. Het zijn in ieder geval slechts gemiddelden, die pieken in de uitstoot niet in beeld brengen.

Het dichtstbijzijnde RIVM -meetpunt staat in Flevoland. In die situatie wil de Denktank met de SMAL-kastjes verandering brengen. De gemeten resultaten worden gedeeld met het RIVM.

De gemeenteraad van Blaricum heeft op voorhand al aangegeven geld te willen uittrekken voor die metingen. Mogelijk dat na woensdag andere gemeenten dat voorbeeld volgen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.