Premium

Column René Diekstra: Nederland faalt te vaak

© Archief

In 2008 deden mijn medewerkers en ik op verzoek van de gemeente Den Haag een onderzoek naar wat volwassenen in de stad weten en begrijpen van opvoeding en ontwikkeling. Daarbij werd ook gevraagd of zij op de hoogte waren van het bestaan van een VN-Kinderrechtenverdrag en wat dat behelst. Van de duizend ondervraagden wist een kleine meerderheid dat zo’n verdrag bestaat, maar kende de overgrote meerderheid niets van de inhoud ervan.

Hoe is dat nu? Tijdens een benefietbijeenkomst, afgelopen week in Leiden georganiseerd door Unicef en Amnesty vanwege het 30-jarig bestaan van het verdrag op 20 november, bleken de aanwezigen daar bepaald pessimistisch over. Ik hoop dat ze zich vergissen.

Meer nieuws uit Opinie-Column

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.