’Rommelrand’ Wolfskamer moet natuurpoort worden

De nieuwe ’natuurpoort’ in kaart gebracht.
© Illustratie gemeente Huizen
Huizen

De ’rommelrand’ tussen haven en Wolfskamer omvormen tot een natuurpoort. Dit is een van de ambities in de nieuwe integrale Kustvisie Huizen.

Ten oosten van de haven liggen onder meer een loskade en een pier (in het Gooimeer), sportcomplexen, evenementen- en parkeerterreinen, een camperplaats, rioolwaterzuivering (RWZI) en een lange afstands-fietsroute (Zuiderzeeroute). Een rommelig gebied dat de overgang vormt tussen haven en natuur (Naarder Eng). Deelnemers aan de participatiebijeenkomsten rond de Kustvisie kwamen met een aantal wensen. Het combineren van voorzieningen voor haven, camperplaats en een nog aan te leggen trekkerscamping. Het plaatsen van een vogelkijkhut op of aan de pier/loskade. En het benutten van de loskade voor evenementen of een bijzondere overnachtingsmogelijkheid.

Wensen die allemaal zijn opgenomen in de Kustvisie die door het college aan de raad is voorgelegd. Daaraan zijn wel randvoorwaarden gekoppeld. Ten eerste moeten waar mogelijk parkeervoorzieningen voor sport, haven en natuur gecombineerd te worden. Door die direct toegankelijk te maken vanaf de IJsselmeerstraat kan de haven autoluw worden. Tweede voorwaarde is dat de Zuiderzeeroute een ’volwaardige en aantrekkelijke ontsluiting’ vanaf de haven moet krijgen. Deze fietsroute mag niet, zoals nu het geval is, ’via een parkeerterrein achter de bosschages verdwijnen’. Ook het evalueren van de verschillende parallelpaden door de Wolfskamer is noodzakelijk. Daarbij ligt het volgens de Kustvisie voor de hand om het pad met uitzicht op de voormalige Zuiderzee in te zetten voor de Zuiderzeeroute.

Om er voor te zorgen dat voorzieningen elkaar versterken, wordt de voorgestelde trekkerscamping gecombineerd met de camperplaats. ’Door de ligging is ook koppeling met een gedeeld voorzieningengebouw van de haven mogelijk.’ Uitgangspunt is kamperen in het landschap, waarbij het zicht tussen haven en kust niet belemmerd mag worden.

Op lange termijn speelt de mogelijke verdwijning van de RWZI, die dan niet langer als barrière tussen haven en de natuur (Natura2000) ligt. Het RWZI-gebied kan dan worden omgevormd tot uitloopgebied van het natuurgebied, met wellicht een bezoekers- of natuurbelevingscentrum. Het bestaande parkeerterrein kan dan bebouwd worden als verlengde van het Nautisch Kwartier.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.