Niek Meijer geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Huizen

Sicko Heldoorn feliciteert zijn opvolger.
© Foto’s: Studio Kastermans/Ben den Ouden
Huizen

Tijdens een buitengewone raadsvergadering is Niek Meijer woensdagavond - op de kop af twee maanden na zijn afscheid in Zandvoort - geïnstalleerd als burgemeester van Huizen. Zijn voorganger Sicko Heldoorn hing Meijer de keten om en overhandigde hem de voorzittershamer.

De installatie in de raadszaal van het gemeentehuis trok veel belangstelling. Onder de aanwezigen bevonden zich Meijers echtgenote Janny, hun twee kinderen, zijn vader en andere familieleden en vrienden.

Na de officiële beëdiging door commissaris van de Koning Arthur van Dijk waren er speeches van achtereenvolgens VVD-fractievoorzitter Jessica Prins, burgemeester Joan de Zwart-Bloch van Blaricum (namens de regioburgemeesters), gemeentesecretaris/algemeen directeur Paul Veldhuisen en Sicko Heldoorn.

Een handdruk voor/van commissaris van de Koning Arthur van Dijk.

Warm bad

Van Dijk, die Heldoorn complimenteerde met diens ’prachtige waarnemerschap’, constateerde dat de nieuwe burgemeester van Huizen in een warm bad terecht komt. ,,Ik verwacht dat jij en Janny zich in Huizen als een vis in het water gaan voelen.” Van Dijk refereerde ook aan de regionale samenwerking in het Gooi en de Vechtstreek, die volgens de Noord-Hollandse commissaris van de Koning ’alleen maar zal gaan toenemen’.

Bedachtzaam

VVD’er Jessica Prins lichtte een tipje van de sluier op die over de sollicitatie naar het burgemeesterschap hangt. Meijer kwam volgens haar op de Huizer vertrouwenscommissie over als ’open maar ook bedachtzaam’. Toen hem tijdens het gesprek met de commissie gevraagd werd naar zijn stijl, antwoordde de sollicitant: ’Dienstbaar zijn’.

Openbaarheid

Prins meldde verder dat Meijer, die naar eigen zeggen een groot voorstander is van openbaarheid, had gemeld dat zijn mobiele nummer op de gemeentelijke website vermeld mag worden. Prins vervolgde: ,,Wij hopen dat jullie heel snel in Huizen komen wonen. Dat zou een snelle inburgering ten goede komen”. Ten slotte wees zij erop, dat Meijer in Zandvoort voorzitter was geweest van het plaatselijke KNRM-reddingsstation. Dat biedt volgens de liberale perspectief in de strijd voor het behoud van het reddingstation in Huizen.

Verbinden

Nadat de formaliteiten waren afgehandeld voerde de kersverse burgemeester het woord. ,,De samenleving verandert continu”, stelde hij onder meer ,,Stilstand is achteruitgang.” Verder noemde hij ’verbinden’ een onmisbaar woord. In zijn dankwoord richtte Meijer zich onder meer tot de Huizer raad: ,,Dank voor uw vertrouwen, ik ga dat niet beschamen”.

Daarna kregen aanwezigen de gelegenheid om de nieuwe burgemeester te feliciteren.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.