Huizer raad steunt eigen reddingsbrigade

Huizen

In navolging van het college van b en w heeft ook de voltallige gemeenteraad haar steun uitgesproken aan de Huizer reddingsbrigade.

Dat gebeurde met een uitgebreide motie (voorstel) tijdens de raadsvergadering. Aanleiding voor de actie van de raad vormt het besluit om het KNRM Reddingstation Huizen-Blaricum binnen drie jaar te verplaatsen naar een nieuwe locatie aan het Gooimeer. De KNRM verlaat dan de huidige posten aan de Energieweg in Huizen en het Stichtse Strand in Blaricum.

Dit is tegen het zere been van de Huizer reddingsbrigade, die steun heeft gezocht en gekregen van het gemeentebestuur. In de aangenomen motie spreken de raadsfracties onder meer uit dat het huidige reddingstation Huizen ’qua ligging, moderne voorzieningen, veilige en snelle aanrijroutes per auto voor vrijwilligers, brandweer en overige hulpdiensten en de ontsluiting naar goed bevaarbaar water’ de meest passende locatie is voor het nieuwe reddingstation Gooimeer.

Calamiteiten

Ook stelt de raad dat alle huidige taken van de Huizer reddingsbrigade en ook de ondersteuning van de brandweer en overige hulpdiensten bij calamiteiten op het water in de toekomst gewaarborgd moeten blijven. Ten slotte benadrukken de fracties dat er grote waardering is voor ’de jarenlange inzet van de vele bij het hulpverleningswerk van de KNRM en de Huizer reddingsbrigade betrokken vrijwilligers’. En: ’Voor de keuze van een reddingstation moet uitgangspunt zijn dat de meeste hulpverleningen ten westen van Huizen plaatsvinden.’

Lees ook: Actie in Huizen tegen ’onzinnig plan’ KNRM: ’Schandalig hoe die club met geld van donateurs en sponsoren omgaat’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.