Provincie legt bom onder plannen voor ontwikkeling van Paleis Soestdijk

De plannen zoals Made by Holland die ziet. Links het paleis, rechts op de tekening de woonwijk in de bossen.© Made by Holland

Joost Reijnders
Baarn

De plannen voor de ontwikkeling van Paleis Soestdijk tot een centrum voor innovatie staan op losse schroeven.

Volgens de provincie Utrecht zijn de woningbouwplannen in de bossen bij het paleis ongewenst. De ontwikkeling van het paleis door de Meyer Bergman Erfgoed Groep staat of valt met de bouw van 98 luxe woningen, deels op het terrein van de oude marechausseekazerne en deels in de bossen daarbuiten. En juist dat zal de provincie niet toestaan, schrijft het college van GS aan Provinciale Staten.

Het Rijk heeft het landgoed verkocht aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep met als voorwaarde dat het paleis en het door Zocher aangelegde park gerestaureerd en behouden blijven. Voor Gedeputeerde Staten is het omliggende bos een wezenlijk onderdeel van de geschiedenis van het paleis. Het was in de zeventiende eeuw het jachtgebied van stadhouder Willem III. En dat bos is op grond van de Wet natuurbescherming een beschermde oude bosgroeiplaats. De provincie kan weliswaar wegens zwaar maatschappelijk belang een ontheffing verlenen om delen van het bos te kappen, maar dat is vanwege de precedentwerking onwaarschijnlijk. Het zou de bescherming van oude bosgroeiplaatsen in de hele provincie in gevaar brengen schrijven GS. ,,Gezien het unieke en grote belang van oude bosgroeiplaatsen zijn we dit niet voornemens”, aldus GS.

Voor de Meyer Bergman Erfgoed Groep is het project Made by Holland nu op losse schroeven komen te staan. De groep wil in totaal 6,1 hectare bebouwen om het geld te verdienen voor de restauratie van paleis en park. In april heeft de gemeenteraad van Baarn al besloten dat er alleen gebouwd mag worden binnen nu bebouwd gebied, de 2,9 hectare van het marechausseeterrein. De provincie sluit zich daar nu bij aan.

In een eerste reactie zegt Made by Holland al wel op de hoogte te zijn geweest van deze informatie. Wel dat die niet is zoals ze hadden gehoopt. De woordvoerster van het consortium zegt er vanuit te gaan dat er wel een oplossing komt. Wethouder Erwin Jansma van Baarn zegt het consortium nu aan zet is, en dat hij afwacht hoe ze gaan reageren vanuit het paleis.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.