Schipholbewoners grijpen datalek aan voor pleidooi ander klachtensysteem

Frans van den Berg
Schiphol

De bewonersdelegatie in het Schipholoverleg grijpt het vermeende datalek bij het klachtenloket BAS aan om te pleiten voor een onafhankelijk klachtensysteem.

De website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) ging deze week uit de lucht nadat bekend was geworden dat er een datalek is. Wel kunnen nog telefonisch klachten worden doorgegeven over het vliegverkeer.

„Door een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is bekend geworden dat de beveiliging van de klachtendatabase van Schiphol niet op orde is. De bewonersdelegatie is daarvan zeer geschrokken, zij mocht ervan uitgaan dat Schiphol zorgvuldig zou omgaan met persoonlijke gegevens van klagers”, laat voorzitter Matt Poelmans weten.

Lek

Voor zo ver Schiphol en de luchtverkeersleiding (LVNL), de initiatiefnemers van BAS, kunnen nagaan zijn er geen gegevens van klagers buitgemaakt. „BAS werd op het beveiligingsrisico gewezen via een zogenoemde ’responsible disclosure melding’. Dat is een manier waarop iemand een kwetsbaarheid in IT-systemen kan melden. BAS heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens melding gemaakt van het beveiligingsrisico. Na afstemming met de Autoriteit brengt BAS alle melders op de hoogte van dit beveiligingsrisico.”

Ondanks dat er geen aanwijzingen voor zijn, kan niet volledig worden uitgesloten dat gegevens onttrokken zijn. „Iedereen krijgt het advies om het wachtwoord bij andere online diensten aan te passen als dezelfde combinatie van e-mailadres en wachtwoord wordt gebruikt als bij het BAS-account”, wordt aangeraden.

Eis

De bewonersdelegatie grijpt het datalek aan om te pleiten voor een andere manier van klachtenafhandeling. „Behalve dat het kennelijk schort aan beveiliging is de kritiek dat er te weinig wordt gedaan met deze gegevens. Het blijft beperkt tot registratie van klachten, zonder dat er voldoende wordt gedaan om de oorzaken weg te nemen. Nu het klachtensysteem opnieuw moet worden opgezet, eisen wij dat de klachtenprocedure wordt gemoderniseerd en er serieus werk wordt gemaakt van die informatie”, eist Poelmans.

Eerder werd door de bewonersdelegatie voorgesteld om met een app te komen zodat omwonenden dan met een simpele druk op de knop bij ieder overkomend vliegtuig een klacht kunnen indienen. Indertijd werd dat door de BAS-manager ontraden: „Dat is iets te makkelijk. Dat leidt alleen maar tot nog meer frustraties, want de klagers verwachten dan dat er wat verandert. Maar het feit is dat er niets veranderd. Bij veel klachten die wij afhandelen, is er veelal sprake van persoonlijk contact. Dan kan je zaken uitleggen, maar ook vertellen hoe de situatie de komende tijd wordt voor die bewoner. Dat contact is beter dan klikken op een app.”

Schiphol laat in een reactie weten dat BAS dan wel is opgezet door de luchthaven en de luchtverkeersleiding, maar dat het meldpunt onafhankelijk is. Zij registreren alle klachten en maken eigen rapportages. Wat het datalek betreft, dat zou ook bij een nieuwe site het geval kunnen zijn. Wereldwijd zijn er dagelijks datalekken zoals deze week bij pechhulpverzekeraar Allianz.

Meer nieuws uit Uitgelicht

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.