Huizen wil wijkcentra toegankelijker maken voor mensen met een beperking

’Bij wijkcentrum Meentamorfose is het nog wenselijk om een blindegeleidestrook aan te brengen richting de toegang.’
© Foto Cyclomedia
Huizen

Het Huizer college trekt 54.000 euro uit om onder meer wijkcentra beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

In bijeenkomsten met inwoners met een beperking en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zijn prioriteiten gesteld om Huizen toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Dit resulteerde in een plan van aanpak met ’inclusie-agenda’ van het college. Een van de speerpunten is het verbeteren van de toegankelijkheid van gemeentelijke accommodaties, die bedoeld zijn voor een breed publiek. De wijkcentra krijgen daarbij prioriteit.

Schouw

Aan de hand van een inventarisatie door Ongehinderd en een schouw door leden van het toegankelijkheidspanel met een auditieve, visuele of mobiliteitsbeperking is bekeken welke aanpassingen de wijkcentra toegankelijker maken. De gemeente heeft zich daarbij beperkt tot het Holleblok, Vuronger, Meentamorfose en jongerencentrum Connect. ’De gewenste aanpassingen bij wijkcentrum de Draaikom worden meegenomen bij nieuwbouw/herbouw’, melden B en W aan de raad.

Oprijplaat

Voor mensen met een mobiliteitsbeperking gaat het voornamelijk om kleine aanpassingen van de inventaris, zoals het vervangen van enkele tafels door een voor rolstoelen onderrijdbare tafel, het leveren van een losse oprijplaat (bij drempels) of het verlagen van een spiegel in het invalide toilet. Deze kosten worden geraamd op vier mille.

Ringleiding

Voor mensen met een auditieve beperking is het aanbrengen van een ringleiding de belangrijkste en kostbaarste aanpassing. Omdat er in jongerencentrum Connect geen bijeenkomsten/presentaties vanuit de gemeente worden gehouden én het aantal slechthorenden onder jongeren te verwaarlozen is, stelt het college voor om daar geen ringleiding aan te brengen.

Akoestiek

In de wijkcentra zijn verder enkele aanpassingen nodig om de akoestiek en de verlichting te verbeteren. In totaal kost een betere toegankelijkheid voor doven en slechthorenden zo’n 29.000 euro.

Kleurverschil

Voor blinden/slechtzienden gaat het voornamelijk om kleine aanpassingen in de verlichting en het aanbrengen van kleurverschil tussen vloer en tafels in een ruimte. ’Alleen bij wijkcentrum Meentamorfose is het nog wenselijk om een blindengeleidestrook aan te brengen richting de toegang’, aldus het college.

De totale kosten om de drie wijkcentra en Connect toegankelijker te maken worden geraamd op 35.000 euro.

Alerteringstegels

Hier bovenop komen nog vier mille voor zogeheten alerteringstegels naast blindengeleidestroken. ’Gezien het succes van de Actie Houd de lijn vrij is er de behoefte om op locaties waar regelmatig obstakels op of nabij de blindengeleidestroken staan permanente signaaltegels aan te brengen.’ Bestaande trottoirtegels worden voorzien van een slijtvaste thermoplastische laag.

Toegankelijkheidspanel

Ten slotte willen B en W nog (jaarlijks) vijf mille uittrekken voor het toegankelijkheidspanel. ’De leden willen dat het panel zichtbaarder wordt en zich meer kan profileren. Hiervoor wil het toegankelijkheidspanel activiteiten organiseren, die leiden tot meer bewustwording bij inwoners of een betere toegankelijkheid voor inwoners met een beperking.’ De bijdrage is bestemd voor het organiseren van activiteiten, lezingen en bijeenkomsten, PR-kosten en (reiskosten)vergoedingen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.