Premium

Provincie belooft meer ’maatwerk’ om van agrarische grond in plassengebied natuur te maken

Wijdemeren

De provincie wil eigenaren van agrarische grond in het plassengebied tegemoet komen. ’Maatwerk’ moet het scheppen van meer natuur vergemakkelijken en de onrust erover de kop indrukken.

Die dook afgelopen maanden op, in de gebieden van de Weersloot - van Loosdrecht naar de Vecht - en de Ster en langs de Kortenhoefsedijk. De eerste plekken waar agrarische grond moet wijken voor natuur, gepland voor in totaal bijna 800 hectare in het Oostelijke Vechtplassengebied. In een poging het verzet te bundelen richtten bij de Weersloot bewoners en bedrijven recent een belangenvereniging op. Aanwonenden van de Kortenhoefsedijk en Emmaweg zijn daar ook mee bezig, ook voor het aansluitende Ankeveen, zo melden ze.

Jan Jaap de Kloet, als wethouder namens Wijdemeren zittend in de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen, kaartte half juli de onvrede aan, toen nog hoofdzakelijk voor Ster en Weersloot. In reactie daarop komt de provincie nu met een brief. Daarin zegt ze begrip te hebben voor de zorgen die leven en lijkt ze een wat minder starre aanpak aan te kondigen. Niet dat de opgave om natuur te maken wordt afgezwakt, maar meer flexibiliteit richting de grondeigenaren en gebruikers lijkt het credo. Maatwerk dus. Zo kan worden bekeken of hobbyboeren binnen redelijke grenzen toch hun vee kunnen blijven houden, waarbij ze dan zelf ’natuurbeheer’ kunnen doen. Ook voor agrariërs, voor wie de gevolgen ingrijpend kunnen zijn, ziet de provincie een rol weggelegd als ’natuurbeheerder’, al dan niet in de vorm van collectieven. Verder behoren ook het ruilen van grond en soms zelfs het verleggen van de grenzen van het Natuurnetwerk Nederland tot de mogelijkheden. Toch zijn ook bedrijfsverplaatsingen niet uitgesloten.

Wethouder Jan Jaap de Kloet zegt weet te hebben van de zorgen in de dorpen rond het natuurlijker maken van (nu nog) agrarische grond, maar vindt ook dat polarisatie soms op de loer ligt. ,,Omwonenden zijn sowieso al op een aantal manieren vertegenwoordigd. Zo is er een bewonersfederatie van wie een lid sinds enige tijd in de stuurgroep zit. Ik zit daar zelf ook in. Bovendien staat mijn deur altijd open, hebben we een ambtenaar die aanspreekbaar is, met iedereen wil praten en op het gemak wil stellen, en er zijn vertrouwenspersonen. Dat staat ook in de brieven die mensen krijgen.” Ook zijn er volgens hem gradaties in ’natuurlijk maken’. ,,Zo is schraal grasland ingrijpender dan bloemrijk weideland.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.