Premium

’Bespreek op tijd je levenseinde en vind rust’, zo luidt het motto van een Loosdrechtse huisarts in gesprekken met 75-plussers

Annelies van Randwijk, huisarts in de Loosdrechtse Huisartsenpraktijk.
© Foto Studio Kastermans/ben den ouden

Spreken over het levenseinde is voor veel mensen niet makkelijk, maar wel belangrijk. Een uitnodiging van de huisarts verlaagt de drempel, ervoer Annelies van Randwijk. Vanuit Huisartsenpraktijk Loosdrecht organiseerden zij en collega’s inmiddels vier informatiebijeenkomsten voor hun patiënten.

Huisarts Van Randwijk nodigde zo’n honderdvijftig 75-plussers middels een brief persoonlijk uit. „Ik was verrast door de hoge opkomst. We moesten stoelen bijzetten in het restaurant van de Emtinckhof (het woonservicecentrum waar de informatiemiddag was, red.). Mensen kwamen ook met hun kinderen. Het was leuk om te doen”, deelt ze haar ervaring. „Allemaal patiënten van mij en dan in een andere setting.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.