VVD wil meer zekerheid voor marktkooplui

Den Haag

De VVD wil een minimum stellen aan de looptijd van vergunningen die gemeenten verstrekken aan marktkooplui. Dat moet ondernemers de zekerheid bieden dat zij voldoende tijd krijgen om investeringen in hun kraam terug te verdienen.

Europese regels schrijven voor dat vergunningen voor diensten waarvoor de beschikbare ruimte schaars is, zoals marktkramen, alleen voor een beperkte tijd mogen worden afgegeven. Dat moet ervoor zorgen dat ook nieuwe toetreders een kans krijgen en er voor consumenten genoeg te kiezen valt.

Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen wat een redelijke termijn is voor een vergunning. Volgens de VVD komen veel marktkooplui in de knel doordat zij voor een te korte periode een plek toegewezen krijgen. Kamerlid Thierry Aartsen wil daarover een debat met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

Aartsen stelt dat als gevolg van willekeur door gemeenteambtenaren "duizenden kooplui in honderden dorpen" in de verdrukking dreigen te komen. "Deze mensen zijn een vast gezicht in het dorp. Het zou een schande zijn als ze weggejaagd zouden worden door bureaucratie."

Meer nieuws uit Binnenland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.