Premium

Opinie: Samen in de raad; Niet alles dat mag is verstandig

Opinie: Samen in de raad; Niet alles dat mag is verstandig
Anne-Marie Kennis en Mieke Bakker.
Blaricum

Juridisch kan het door de beugel: twee partners die voor dezelfde partij deel uitmaken van een gemeentebestuur, de een als wethouder, de ander als raadslid. Het mag. Je kunt je alleen afvragen of het verstandig is.

In Blaricum draagt Hart voor Blaricum een nieuw raadslid voor nu Ilona Haas haar vertrek uit de raad heeft aangekondigd. Die voorgedragen nieuwkomer is Mieke Bakker, de levenspartner van Hart voor Blaricum-wethouder Anne-Marie Kennis. Bakker heeft al de nodige ervaring met het raadswerk. Die ervaring deed zij van 2010 tot 2014 op als fractievoorzitter van D66 in diezelfde gemeenteraad.

Sindsdien is zij overgestapt naar Hart voor Blaricum, die haar bij de verkiezingen vorig jaar als nummer 13 op de kieslijst zette. Niet echt een verkiesbare plek, zou je denken. Maar in dit geval kwam het bestuur van HvB bij Bakker uit omdat alle hoger geplaatste kandidaten op de lijst bedankten voor het raadslidmaatschap. En Bakker hapte toe.

Voordat ze dat deed is er thuis ongetwijfeld over gepraat. Daarvan getuigt ook de verklaring waarmee beide dames deze week naar buiten kwamen toen VVD en D66 publiekelijk vraagtekens zetten bij de voordracht van Bakker.

’Als zij wordt benoemd, ligt de schijn van belangenverstrengeling op de loer’, waarschuwden beide oppositiepartijen in een persbericht waarmee zij - niet heel chic - de rest van het gemeentebestuur overvielen. Kennis en Bakker lieten daarop weten dat zij goed in staat zijn privé en zakelijk te scheiden. Daarom hebben ze afgesproken dat Bakker portefeuilles gaat behartigen die die van Kennis niet raken.

Er is weinig reden om te twijfelen aan de oprechte intenties van het stel. Maar toch wringt het. Immers, een raadslid belooft zijn werk te doen ’zonder last of ruggespraak’.

Binnen een relatie wordt dat moeilijk. En hoe goed de afspraken ook zijn, het houdt geen rekening met de situatie waarin Kennis als wethouder onder vuur komt te liggen. Wat gaat Bakker doen als het komt tot een motie van wantrouwen? Zich onthouden van stemming? Kan, maar op dat moment verliest de krappe Blaricumse coalitie haar meerderheid. En de wethouder haar baan. Nee, juridisch is het allemaal oké, maar verstandig is het niet.

Mirjam van Twisk

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.