Voorbereidende werkzaamheden voor ingrijpende renovatie van ’verzonken’ park in Huizen

De aanleg van de lage kade bij de Vlie, waar binnen bagger uit de sloten wordt gestort om uit te drogen en in te klinken.
© Foto Studio Kastermans/Alexander Marks
Huizen

Met de broodnodige, naar schating 2,5 ton kostende renovatie van het Bad Vilbelpark is een beginnetje gemaakt.

Het laag liggende park, dat is ontstaan na de ophoging van de Oostermeent, verloedert steeds verder. Door achterstallig onderhoud, maar ook omdat het ’door zettingen van de meentgronden en wisselende waterstanden’ steeds natter wordt. De paden en de beplanting staan regelmatig onder water, bomen vallen om, paden en plantsoenen verzakken.

De noodzakelijk renovatie van het park is opgenomen in het programma van het huidige college van B en W.

Watergangen

Afgelopen weken is er gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van de watergangen, meldt D66-wethouder Marlous Verbeek. ’Hiervoor is een gedeelte van het bosplantsoen verwijderd zodat deze locatie als tijdelijk baggerdepot kan fungeren.’ Dit is noodzakelijk voor het grootschalig onderhoud aan de watergangen.

Samenspraak

’Deze locatie is in samenspraak met het landschapsarchitectenbureau bepaald, voortbordurend op de conceptplannen die in april gepresenteerd zijn.’

Wateroverlast

Die plannen behelzen onder meer herstel van de paden, grootschalige renovatie, aanplant van groen en maatregelen tegen wateroverlast. Volgens Verbeek is de firma Baars uit Nieuwland, in opdracht van waterbeheerder Waternet, inmiddels gestart met het baggeren. Dit verbetert de waterkwaliteit en de doorstroming, en kan ook bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast.

Verwerkt

De bagger bestaat uit half verteerde blad- en takresten die zich in de loop van de jaren op de waterbodem opgehoopt hebben en nu de doorstroming belemmeren. De kwaliteit van de bagger is onderzocht, hier zijn volgens de gemeente geen verontreinigingen gevonden. De bagger wordt uit het water gehaald en zal op twee locaties in het park verwerkt worden.

Lage kade

Op de eerste plek (een gedeelte van het grasveld aan de Vlie) wordt de bagger binnen een lage kade gestort, waar het vervolgens zal uitdrogen en inklinken. Op de tweede locatie, één van de laagste plekken in het gebied, is het groen verwijderd. Nadat de gestorte bagger is opgedroogd, wordt deze plek opgehoogd en opnieuw ingericht.

Oplossingen

De gemeente praat dit najaar nog met belanghebbenden (zoals bewoners, de scholen en het waterschap). Pas na die gesprekken wordt - eind dit jaar - het voorlopige plan voor de renovatie van het Bal Vilbelpark aan diezelfde belanghebbenden en aan de raad voorgelegd. ’Oplossingen worden gezocht in onder andere een uitbreiding van de watergangen in combinatie met het ophogen van bepaalde lager liggende gebieden en de aanleg van drainage’, aldus de wethouder.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.