Boekje over de unieke geschiedenis van de erfgooiers

In oktober 1946 kozen in Laren en Blaricum de scharende erfgooiers een vertegenwoordiger in het bestuur van Stad en Lande van Gooiland.© Foto: SAGV

Eddie de Paepe
Huizen

In het kader van de Week-van-de-erfgooier heeft Stichting Stad en Lande van Gooiland een nieuw boekje over de geschiedenis van de erfgooiers uitgegeven. Een exemplaar van ‘Erfgooiers – Stad en Lande van Gooiland’ is deze week aangeboden aan wethouder Marlous Verbeek van de gemeente Huizen.

Erfgooierskwartier en de Erfgooiersstraat in Hilversum, het Erfgooierscollege in Huizen, de Erfgooiers-fietsroute en de Erfgooiersdag. Her en der in het Gooi kom je verwijzingen tegen naar de erfgooiers, Gooise boeren en veehouders die samen gebruiksrechten hadden op meenten (weilanden), heiden, bossen, venen, moerassen en jachtvelden. Rechten die van vader op zoon over gingen. Vandaar de naam ’erf-gooiers’.

In het nieuwe boek komt hun unieke geschiedenis aan bod. Waar ze vandaan kwamen, wie en wat erfgooiers waren, met welke problemen ze te kampen hadden, hoe ze die oplosten. Het is een verhaal van toen, nu en straks, want ex-erfgooiers en hun nazaten voelen zich nog steeds verwant aan elkaar en aan de streek.

Stad en Lande

Om hun gebruiksrechten te beschermen én opdat alleen erfgooiers die uitoefenden, richtten zij een agrarische belangenorganisatie op: Stad en Lande van Gooiland. Die naam verwees naar de stad Naarden en de dorpen Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen en Laren.n

Tot diep in de twintigste eeuw bleef de erfgooiersorganisatie overeind, maar onder druk van woningnood en door het afnemende boerenbedrijf kwam er uiteindelijk een eind aan.

Bijeenkomst van erfgooiers op het gemeentelijke sportpark in Hilversum, 1967.© Foto: SAGV

De huidige Stichting Stad en Lande van Gooiland heeft als doelstelling de geschiedenis van de erfgooiers levend te houden. Met name door het behoud en beheer van het eigen archief, dat wordt bewaard in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen in Naarden. Maar ook door bijvoorbeeld publicaties en het organiseren van de Week-van-de-erfgooier.

Die vindt elk jaar in de tweede week van oktober plaats. Gooise organisaties ontplooien dan activiteiten met een link naar de erfgooiersgeschiedenis.

Filmpje

Zo plaatst de Historische Kring Bussum een kort fillmpje op de eigen website, verzorgen de Vrienden van het Gooi lezingen een excursie (over de Hoorneboegse Heide) over de verkoop van de Gooise gronden door de Staten van Holland, en voeren twee groepen van basisschool De Binckhorst-St Jan in Laren het project Erfgooiers, Boeren in het Gooi van de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht en Eemstreek uit.

Traditiegetrouw sluit de Week-van-de-erfgooier met het uitreiken (vrijdag) van de Emil Ludenpenning in het oude raadhuis van Naarden.

Erfgooiers - Stad en Lande van Gooiland is geschreven door Anton Kos en vormgegeven door Hans Schaapherder. Het boekje (48 pagina’s full colour; formaat 21 x 21 cm.) is in diverse boekhandels in het Gooi te koop voor € 9,95.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.