Motie van Hart voor Hilversum voor extra onderzoek: ’Stop de kap op Anna’s Hoeve’

Leander Mascini
Hilversum

De raadsfractie van Hart voor Hilversum (HvH) heeft een motie ingediend om de bomenkap op Anna’s Hoeve (tijdelijk) te stoppen. De partij vindt dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de eventuele gevolgen.

Met de motie wil HvH ervoor zorgen dat het Hilversumse college van B & W om de tafel gaat met de provincie Noord-Holland. ’Om opnieuw een onderzoek te doen naar de gevolgen van eventuele bomenkap, de ecologische gevolgen, de geluidsmaatregelen en het effect op milieu en CO2 uitstoot versus schone lucht’, zo staat in de motie. Voordat de uitkomsten zijn gedeeld met de gemeenteraad zou de kap van de bomen - ten behoeve van de omlegging van de weg over Anna’s Hoeve - stilgelegd moeten worden.

De coalitiepartij heeft meerdere argumenten om opnieuw onderzoek te laten doen door de provincie. Volgens HvH is het laatste onderzoek dat gedaan werd naar de effecten van de wegomlegging verouderd. Milieu-aspecten zouden toen niet zijn meegenomen. Daarnaast is er volgens HvH met de verbreding van de A27, de komst van Crematorium Laren en de bouw van woonwijk Anna’s Hoeve ontzettend veel verkeer bijgekomen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de landelijke doelstelling om de CO2-uitstoot te reduceren. ’De meeste gekapte bomen niet herplant, terwijl juist bomen ervoor zorgen dat CO2 uit de lucht wordt gehaald.’

Ook de petitie van Jeroen Pater wordt meegenomen in de motie. ’Duizenden inwoners van Hilversum tegen het kappen van de bomen bij Anna’s Hoeve zijn en hebben ook de petitie tegen de kap van de bomen getekend’, zo staat in de motie. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de gezondheidsrisico’s als er bomen gekapt worden op een plek waar extra verkeersstromen zijn gekomen en gaan komen.

De motie zal behandeld worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, volgende week woensdag. Dan zal ook Pater zijn petitie met honderden handtekeningen aan het college aanbieden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.