Stichting Vrouwen van Weesp vraagt aandacht voor ontbreken internationale schakelklas in de Vechtstad, gezinnen van vluchtelingen voelen zich ’somber en verdrietig’

Fahima Popal, voorzitter van de Stichting Vrouwen van Weesp breekt een lans voor een internationale schakelklas in weesp.
© Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus
Weesp

Fahima Popal, voorzitter van de Stichting Vrouwen van Weesp, heeft onlangs bij de gemeente Weesp een ’schrijnend en slepend probleem’ aan de kaak gesteld. ,,Er ontbreekt in Weesp een internationale schakelklas voor middelbare scholieren’, hield zij als inspreker de commissie welzijn van de gemeenteraad voor.

Schoolkinderen moeten daarom uitwijken naar de internationale schakelklas (ISK) van het Montessori College Oost in Amsterdam, wat voor hen een behoorlijk lange reis is en waar zij zich vaak niet veilig voelen, zo stelde Popal in haar inspraakreactie.

Vrouwen van Weesp heeft het probleem drie jaar geleden al aangekaart bij de gemeente, maar er is niets veranderd.

Een factor die meespeelt is dat veel kinderen met hun ouders zijn gevlucht uit een oorlogsgebied. Vaak hebben zij afschuwelijke dingen meegemaakt in het land van herkomst. Het is dan ook begrijpelijk dat de ouders van de scholieren er in een nieuw land niet voetstoots van uitgaan dat het openbare leven veilig is en dat de kids gerust alleen naar school kunnen reizen. ,,Er zijn ouders die iedere dag, met de trein, met de kinderen meereizen naar Amsterdam Zuidoost”, verklaart Popal. ,,Twee keer per dag, halen en brengen. Met als gevolg dat de ouders in financiële problemen komen. De reiskosten van schoolgaande kinderen worden niet vergoed omdat de fietsafstand net onder de 15 kilometer valt.”

Als voorzitter van de Stichting Vrouwen van Weesp voelt Popal zich geroepen om opnieuw aandacht te vragen voor het probleem. ,,Deze vrouwen en hun gezinnen voelen zich somber en verdrietig door de situatie”, zegt zij in een toelichting op haar inspraakreactie. ,,Het is ook voor de toekomst belangrijk dat er een schakelklas komt in Weesp. Wethouder Astrid Heijstee heeft in de commissie gezegd dat zij erachter aan zou gaan. Maar dat is nu al twee weken geleden.

Vluchten

,,Hoe u ook denkt over asielzoekers en buitenlanders, deze kinderen hebben nergens voor gekozen”, vervolgde Popal haar betoog in de commissie welzijn. ,,Niet voor de oorlog, niet voor het vluchten en niet voor de school in Amsterdam. Ze willen leren en later studeren. Het enige dat ze vragen is een veilige schakelklas waar ze niet iedere dag ver voor moeten reizen. Van waar ze in de pauze - als ze het even te kwaad hebben - naar huis kunnen om het thuisgevoel, dat nog zo pril is, te ervaren.”

De ISK is bedoeld voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die geen of een beetje Nederlands kunnen spreken.

Vrouwen van Weesp heeft ook uitgezocht hoe de school staat aangeschreven bij de onderwijsinspectie. Dat leverde geen vrolijk beeld op. ’De school in Amsterdam waar de schakelklas deel van uitmaakt scoort al jaren matig en in 2018 zelfs onvoldoende.’

De gemeente Weesp kon gisteren niet nagaan of er snel actie wordt ondernomen om het probleem te verhelpen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.