Premium

Bodemdaling kost Gooi en Vechtstreek tot 2050 100 miljoen; Verzakking veengronden vraagt om actie

Bodemdaling kost Gooi en Vechtstreek tot 2050 100 miljoen; Verzakking veengronden vraagt om actie
De Horstermeer is een van de veenweidegebieden in de regio waar veel geïnvesteerd moet worden in de gevolgen van bodemverzakking.
© jan zwagerman
Bussum

De regio Gooi en Vechtstreek wacht, bij ongewijzigd beleid, een gigantische rekening voor bodemdaling in zijn veenweidegebieden. Het gaat tot het jaar 2050 om een bedrag van ruim 100 miljoen euro.

Dat is becijferd door onderzoekers van het bureau Rho in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek. Circa dertien procent (3511 hectare) van de regio is veengrond. De bodem van die veenweidegebieden (aan de westkant van de regio) zal in de komende dertig jaar op sommige plekken nog zo’n zestig centimeter dalen. Dat heeft grote gevolgen. Niet alleen gaat de waterbeheersing in het gebied steeds meer kosten. Maar er is ook kans op overstromingen, de kwaliteit van het oppervlaktewater kan erdoor verslechteren en het veroorzaakt grote schade aan infrastructuur en gebouwen.

Daarnaast gaat verzakking van de veengronden gepaard met een enorme CO2-uitstoot. Per hectare komt die jaarlijkse uitstoot overeen met die van een huishouden. Aan die emissie hangt een prijskaartje. Tot 2050, zo hebben de onderzoekers berekend, bedragen de maatschappelijke kosten van die uitstoot door de veengronden in de regio minimaal 84 miljoen euro.

Er lijken echter mogelijkheden te zijn om die kosten te beperken. Stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil als reactie op bodemdaling is daar een van. Dat leidt tot vernatting, is goed voor de natuur en reduceert de CO2-uitstoot met een kwart. Maar het treft de agrariërs die die gronden bewerken in de portemonnee. Een transitie naar natte landbouw of natuurgebied is een tweede optie. Ook dat leidt tot minder CO2-uitstoot maar ook tot een ander landschap. Onderwaterdrainage is een derde alternatief, waarvoor echter niet alle veengebieden zich lenen. Al deze opties zijn te combineren met een Valuta voor Veen-concept. Daarin wordt bespaarde CO2-uitstoot omgezet naar certificaten die door organisaties en particulieren gekocht kunnen worden om hun eigen emissie te compenseren. Het geld dat zo binnen komt kan worden ingezet om boeren te compenseren en investeringen te doen in de andere alternatieven. De onderzoekers stellen voor hiermee in een pilot te gaan experimenteren in een gebied ten oosten van Weesp en ten zuiden van de A1.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.