Blaricumse oppositie zet vraagtekens bij voordracht HvB-raadslid; ’Belangenverstrengeling dreigt’ [update]

Wethouder Anne-Marie Kennis (l) en voorgedragen raadslid Mieke Bakker, beide van Hart voor Blaricum. In het dagelijks leven partners en straks samen in het gemeentebestuur. De oppositie zet daar vraagtekens bij.
Blaricum

De Blaricumse gemeenteraadfracties van VVD en D66 zetten vraagtekens bij de voordracht van Mieke Bakker als nieuw Hart voor Blaricum-raadslid. Zij vrezen belangenverstrengeling omdat Bakker de partner is van wethouder Anne-Marie Kennis (HvB).

In een persbericht wijzen beide fracties erop dat er een strikte scheiding is tussen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De raadsleden moeten er onder meer op toezien dat het college van burgemeester en wethouders zijn werk goed doen. ,,Dit betekent dat b en w door alle leden van de raad kritisch beoordeeld en gevolgd moeten worden.’’ Zeker als het functioneren van een van de wethouders ter discussie komt te staan, kan die controlerende taak in de knel komen als er andere belangen meespelen, zoals een partnerschap in de privé-sfeer, zo waarschuwen VVD en D66.

De fracties stellen dat in zo’n situatie belangenverstrengeling dreigt. ,,En ieder schijn daarvan moet worden vermeden. Daarom verbaast het ons dat partners in de privé-sfeer ervoor kiezen om in het openbaar bestuur in de positie van raadslid en collegelid binnen eenzelfde gemeente plaats te nemen.’’

De verklaring van de oppositiepartijen was aanvankelijk ook ondertekend door Democratisch Alternatief Blaricum (DAB), maar deze fractie besloot die ondertekening op de valreep terug te trekken. DAB deelt weliswaar de verontrusting, maar raadslid Ramona Beemsterboer vindt de persverklaring te prematuur. Voordat die naar buiten werd gebracht had er, volgens haar, eerst met de betrokkenen zelf moeten worden gesproken.

Bij die aanpak hebben ook de wethouder en haar voor benoeming tot raadslid voorgedragen partner Mieke Bakker hun bedenkingen. Zij zeggen het bijzonder jammer te vinden dat zij via een persbericht moeten vernemen dat VVD en D66 vraagtekens zetten bij de voordracht. Het duo wijst erop dat erop dat er juridisch geen enkel beletsel is voor de benoeming van een raadslid, wier partner wethouder is in dezelfde gemeente. Kennis: ,,Dat gebeurt vaker. Bijvoorbeeld bij buurgemeente Laren. Wij zijn ervan overtuigd heel goed in staat te zijn privé en zakelijk te scheiden. De afspraak is gemaakt dat de portefeuilles die Mieke gaat behartigen niet mijn portefeuilles betreft. Mieke is heel goed in staat haar rol als raadslid en coalitiegenoot op een integere manier in te vullen.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.