Premium

Acht woningen op plek die Rosa Spierhuis in Laren achterlaat

Acht woningen op plek die Rosa Spierhuis in Laren achterlaat
Geplande nieuwe situatie. Pal links van het perceel loopt van boven naar beneden de Esseboom.
© Illustratie bureau SRO
Laren

Op de plek in Laren waar nu nog het oude Rosa Spierhuis staat, mogen acht vrijstaande woningen worden gebouwd. Dat laat wethouder Ton Stam per brief weten aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid – en hebben besloten die ook te gebruiken - om de bestemming die op het terrein rust te veranderen van ’maatschappelijk’ in ’wonen’. De nieuwe invuling van het perceel wordt daarmee mogelijk gemaakt.

Eigendom

De acht woningen komen langs een weg op het terrein, vier aan elke kant. Deze weg wordt eigendom van de bewoners en komt uit op de Esseboom, ter hoogte van waar nu de inrit van het Rosa Spierhuis is.

Aan de oostkant van het perceel (op de tekening rechts) komt een groenzone die dient als buffer tussen de nieuwe woningen en de bestaande tennisbanen. Omdat de afstand tussen de oostelijkste woningen en het tenniscomplex zo’n dertig meter zal zijn wordt de bedrijfsvoering van de tennisvereniging niet gehinderd, zo schrijft wethouder Stam.

De acht kavels worden gemiddeld 35 meter breed en 41 meter diep. De ’hoofdmassa’ van de woningen mag maximaal 200 vierkante meter beslaan. De woningen mogen ’een lage goot’ van maximaal vier meter krijgen, aldus stedenbouwkundig bureau SRO uit Utrecht.

Kleine stukjes mogen worden opgehoogd naar zes meter. Woningen die van een kap worden voorzien mogen een maximale nokhoogte hebben van negen meter. Woningen die een plat dak krijgen, mogen niet hoger zijn dan vier meter.

Vrije keuze

De architectuurstijl waarin de woningen worden gebouwd is naar vrije keuze, er is dus geen verplichting om traditioneel of juist modern te bouwen. Ook het kleurgebruik is vrij, zij het dat felle, opvallende kleuren niet zijn toegestaan.

Uit de voorgestelde wijziging van de regels voor wat nu Esseboom 2 is, blijkt verder dat zwembaden of zwemvijvers bij de nieuwe woningen evenmin zijn toegestaan.

Aansluiten

Wethouder Stam schrijft aan de gemeenteraad dat ’maat en stijl’ van de nieuwe woningen zal aansluiten op de woningen in de omgeving. De commissie ruimtelijke kwaliteit voor de BEL-gemeenten heeft half juli ingestemd met de plannen.

Als de bewoners van het huidige Rosa Spierhuis eenmaal zijn verhuisd naar de nieuwbouw aan de Hector Treublaan wordt het oude Rosa Spierhuis gesloopt. In november worden de nieuwe appartementen opgeleverd, maar pas in april is de nieuwe locatie helemaal af.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.