Lijst met 27 woningbouwlocaties zorgt voor commotie in Huizen

Lijst met 27 woningbouwlocaties zorgt voor commotie in Huizen
De voormalige school in de Jan van Galenstraat biedt onderdak aan diverse clubs en kunstenaars.
© Foto’s: Cyclomedia
Huizen

De lijst met 27 mogelijke locaties voor woningbouw, opgesteld door het college, zorgt voor nogal wat commotie in Huizen.

Uit de betogen van een viertal insprekers bleek woensdagavond, tijdens de raadscommissie fysiek domein, bijvoorbeeld dat omwonenden van de Ceintuurbaan 2b des duivels zijn. Op het binnenterrein staat nu nog een bedrijfspand, de drukkerij Kos & Van As. Het Huizer college heeft deze plek echter als potentiële woningbouwlocatie aangemerkt. Vier bewoners van de Arie de Waalstraat en de Ceintuurbaan eisten woensdagavond op hoge toon dat het adres ’met onmiddellijke ingang en onherroepelijk’ van de lijst wordt verwijderd. Mocht de gemeente toch mee willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan (van bedrijf in wonen), dan kan zij ’onwrikbare weerstand’ en juridische stappen van de omwonenden tegemoet zien.

Enorme inbreuk

De bewoners, die al gestart zijn met een handtekeningenactie, hebben aanwijzingen dat de nieuwe eigenaar van het terrein - die als ’huisjesmelker’ werd omschreven - er zeven appartementen wil bouwen. Zij vrezen daarom een ’enorme inbreuk’ op hun privacy en rust, en een ’pijnlijke’ daling van de waarde van hun woningen. De insprekers beklemtoonden dat zij mordicus tegen elke vorm van woningbouw op het terrein zijn: ,,Wij willen gewoon niet dat er mensen gaan wonen”.

Lijst met 27 woningbouwlocaties zorgt voor commotie in Huizen
In het midden het L-vormige bedrijfspand, links de Ceintuurbaan.

Woningnood

CDA-wethouder Bert Rebel reageerde op de insprekers (en de vragen van de raadsleden) door nogmaals te benadrukken dat het om locaties gaat die in aanmerking komen voor een nadere verkenning van mogelijkheden en wensen. En dat de lijst geboren is uit de hoge woningnood in Huizen en de regio. Verder beloofde hij dat de gemeente over elke locatie in gesprek gaat met eigenaren en gebruikers, en in overleg met omwonenden. Dat laatste gebeurt echter pas in een later stadium van de ’verkenning’.

Van Galenstraat

Han Landman, voorzitter van de Model Spoor Club Huizen sprak tijdens de commissievergadering in namens alle gebruikers van de voormalige (peuter)school aan de Jan van Galenstraat (nr. 35). Dit verzamelgebouw biedt sinds een aantal jaren onderdak aan diverse verenigingen en clubs (waaronder Vogelvreugd Huizen, kleindierenvereniging Sport en Genoegen en Fotoclub Flevo) en aan enkele kunstenaars. Landman meldde dat de gebruikers ’ontzettend blij’ zijn met hun onderkomen en flink hebben geïnvesteerd in het gebouw. En dat de 130 leden en (op jaarbasis) circa vijfhonderd bezoekers voor geen spoortje overlast zorgen, dit tot tevredenheid van de buurt.

In beginsel

Wethouder Bert Rebel stelde daarop dat B en W zich houden aan de belofte uit het coalitieakkoord: ’Locaties in Huizen met een maatschappelijke bestemming behouden in beginsel deze bestemming’. Maar daar staat niet voor niets ’in beginsel’ in. Als een plek voor woningbouw broodnodig is, dan krijgt dat voorrang. Maar, voegde Rebel daaraan toe, in dat geval gaat de gemeente naarstig op zoek naar een alternatief onderkomen voor gebruikers die onder de noemer ’maatschappelijk’ vallen. ,,Wij zullen ze zeker niet op straat jagen.”

De collegelijst met 27 ’kansrijke’ woningbouwlocaties wordt - al dan niet aangepast - in de komende raadsvergadering vastgesteld.

Lijst met 27 woningbouwlocaties zorgt voor commotie in Huizen

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie