Reorganisatie na verliezen Tomingroep Hilversum; banen SW-personeel niet op de tocht

Reorganisatie na verliezen Tomingroep Hilversum; banen SW-personeel niet op de tocht
Hilversum

De Tomingroep in Hilversum verwacht dit jaar twee miljoen verlies te gaan lijden. Dat verlies kan het bedrijf zelf opvangen. Een reorganisatie is echter onvermijdelijk. Daarbij komt de werkgelegenheid van de circa duizend personeelsleden die werken met een indicatie Sociale Werkvoorziening niet in gevaar.

Dat heeft ad-interim directeur Ivo Korte laten weten aan alle in de Tomingroep participerende gemeentebesturen van Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Almere.

De bedrijvengroep wijt de verliezen aan de extra kosten die worden gemaakt voor het vervangen van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten. Ook blijkt het werken met mensen uit de Participatiewet meer te kosten dan was voorzien.

Om de uitgaven van de Tomingroep weer in de greep te krijgen zullen rendabele activiteiten worden versterkt, niet-rendabele werksoorten worden afgebouwd en volgt afslanking van de organisatie.

Voor de investeringen die daarmee gemoeid zijn heeft de groep, volgens Korte, voldoende financiële draagkracht. Het algemeen bestuur van de Tomingroep, gevormd door wethouders van de participerende gemeente krijgt, krijgt bij het omvormingsproces een actievere rol.

Om het veranderingsproces in goede banen te leiden willen de Raad van Commissarissen en het algemeen bestuur het contract met de ad-interim directeur verlengen tot in 2020.

Bij de Tomingroep werken behalve de SW-krachten, ruim 130 mensen vanuit de Participatiewet, rond de 390 reguliere medewerkers, zo'n 90 re-integratie kandidaten en een even groot aantal vrijwilligers.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie