Jaeger zat volgens onderzoekers fout: bijbaan Dutch Media Foundation niet actief gemeld, daardoor risico van misbruik en negatieve beeldvorming

Jaeger zat volgens onderzoekers fout: bijbaan Dutch Media Foundation niet actief gemeld, daardoor risico van misbruik en negatieve beeldvorming
Wethouder Wimar Jaeger: excuses
© Foto Studio Kastermans/Leon Dakkus
Hilversum

De Hilversumse wethouder Wimar Jaeger ging in de fout door aan het college en de gemeenteraad niet actief te melden dat hij in maart 2017 bestuurder zou worden van de subsidie ontvangende Stichting Dutch Media Foundation. Doordat hij meerdere bestuurlijke petten droeg, bestond het risico van misbruik en negatieve beeldvorming.

Dat staat in het donderdag openbaar gemaakte onderzoeksrapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing). Aanleiding zijn drie bij burgemeester Pieter Broertjes gedane meldingen over mogelijke integriteitsschendingen door Jaeger. Twee vragen stonden bij het onderzoek centraal. Ten eerste: heeft Jaeger nevenfuncties verzwegen of zijn die op een andere manier ten onrechte niet openbaar gemaakt? Ten tweede: Heeft de opeenstapeling van Jaegers (neven)functies geleid tot (de schijn van) belangenverstrengeling omdat hij functies heeft bij subsidiegevers én subsidieontvangers?

Van verzwijgen is volgens Bing geen sprake. Wel is - door niet altijd aan Jaeger te wijten oorzaken - openbaarmaking van een aantal nevenfuncties ten onrechte achterwege gebleven. Na ophef daarover zijn die nevenfuncties alsnog op de website van de gemeente geplaatst.

Excuses

Centraal staat Jaegers bestuursfunctie bij de Dutch Media Foundation. Hij heeft tegenover de onderzoekers erkend dat er fouten zijn gemaakt bij de (niet-)openbaarmaking van die functie en bood excuses aan.

De gemeenteraad bespreekt het rapport 18 september. Dan zal blijken of er politieke consequenties aan worden verbonden of niet.

Lees: Rapport integriteitsonderzoek Hilversumse wethouder Jaeger donderdag openbaar, gemeenteraad bespreekt het 18 september

Meer afstand

Anders dan burgemeester Broertjes en wethouder Jaeger vindt Hilversums hoogste ambtenaar, gemeentesecretaris Dick Emmer, dat collegeleden meer afstand moeten houden van particuliere organisaties dan Jaeger heeft gedaan. De onderzoekers van bureau Bing adviseren in soortgelijke bewoordingen als de topambtenaar.

Zou hem om advies zijn gevraagd, dan had de gemeentesecretaris het college zeker ontraden Jaeger aan te wijzen als bestuurder van de Dutch Media Foundation. Emmer kwam overigens pas naar Hilversum toen Jaegers aanvaarding van die bestuursfunctie al een feit was.

Geen afweging

In het college is Jaegers voornemen om Foundation-bestuurder te worden nooit besproken, zo blijkt ook uit het Bing-rapport. Een afweging of die stap verstandig was of niet heeft het college dus nooit gemaakt, laat staan de gemeenteraad. Zou het college er wel over hebben gesproken, dan zou het waarschijnlijk geen bezwaar hebben gehad, zo heeft burgemeester Broertjes tegen de onderzoekers gezegd.

Broertjes zegt dat hij pas van die bestuursfunctie hoorde toen hij was begonnnen met zijn eerste screening van de zaak. Eerder dit jaar liet Foundation-voorzitter Jan Slagter deze krant weten dat hij Jaeger graag wilde als medebestuurder en dat hij daarover met Broertjes heeft gesproken. Dat laatste spreekt de burgemeester tegen in het Bing-rapport.

’Hetze’

In reactie op de bevindingen van Bing heeft Jaeger via zijn raadsvrouw aan de onderzoekers laten weten dat volgens hem ’sprake lijkt van een hetze jegens hem van enkele mensen’. Ook andere collegeleden hadden niet al hun nevenfuncties vermeld en ook zij hebben nevenfuncties bij gesubsidieerde instellingen, aldus de wethouder.

Het volledige rapport van bureau Bing staat op de website van de gemeente Hilversum. Bekijk het via deze link.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie