’Bouw op kop Oude Haven in Huizen forse bedreiging De Kalkovens’

Het provinciale monument in de Oude Haven van Huizen.© Foto: De Kalkovens

Eddie de Paepe
Huizen

De woningbouw op de kop van de Oude Haven in Huizen vormt een grote bedreiging van De Kalkovens. De eigenaar vreest ernstige aantasting van de ’beeldbepalende uitstraling en positie’ van het provinciale monument.

G.J. Slokker heeft namens C.V. De Kalkovens een brief op poten geschreven aan het Huizer college van B en W. Dit naar aanleiding over berichten dat de gemeente werkt aan een nieuw bestemmingsplan en aan verbeterplannen voor de kustzone.

Wat dat eerste betreft heeft de eigenaar van de feestlocatie begrepen dat het college de bouwmogelijkheden (zowel wat hoogte als omvang betreft) wil vergroten. ’Het gaat dan vooral om de kop van de oude haven, waar wij ons dan ook grote zorgen over maken”, stelt Slokker.

Lees ook: Nieuw wijkje in de maak bij Oude Haven van Huizen

Papendrecht

Zoals bekend is Vorm Ontwikkeling als winnaar uit de bus gekomen bij de door de gemeente uitgeschreven ’tender’ (wedstrijd) voor de derde fase van de bebouwing van de Oude Haven. Deze bouwer/ontwikkelaar uit Papendrecht wil op de plek van het parkeerterrein achter de Botterwerf 38 woningen bouwen, drie of vier lagen hoog.

Monumenten

Slokker wijst er in de brief aan het college op, dat de herbouwde kalkovens in 1977 niet voor niets direct op de lijst met provinciale monumenten zijn gezet. ’Alle betrokkenen, de provincie, de gemeente en de initiatiefnemers achtten het van grote waarde dat Huizen de oorspronkelijke en zo herkenbare sky-line weer terug zou krijgen.’

Wat bouwplannen in de directe omgeving betreft is C.V. De Kalkovens daarom ’bijzonder alert’. Dit ter bescherming van het monument zelf, maar ook van de historisch bedoelde en daarmee samenhangende omgeving. ’

Aantasting en/of minimalisering van de beeldbepalende uitstraling en positie van dit bijzondere monument kunnen wij - en naar onze opvatting eigenlijk ook de gemeente - onder geen beding, accepteren.’

Volstrekt onacceptabel

Door de plannen wordt die beeldbepalende uitstraling volgens de eigenaar ernstig aangetast. ’De Kalkovens 'verdwijnen' als het ware tegenover het enorme volume en vooral ook tegen de hoogte van de nieuw beoogde bebouwing!’ De hoogte van de geplande bouw is dan ook ’volstrekt onacceptabel’.

Verder maakt C.V. De Kalkovens zich grote zorgen over de forse toename van de parkeerdruk door de bouw van de zestien appartementen en de 22 eengezinswoningen. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan zal dan ook ernstig bezwaar worden gemaakt.

Voorbarig

De brief van Slokker is voorbarig, reageert het Huizer college. De kustvisie, die op 26 september aan de raad wordt voorgelegd, bevat ’concrete voorstellen maar geen uitgewerkte projecten’. En voor het wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwproject van Vorm Ontwikkeling ’is nog geen procedure opgestart’.

De eigenaar van De Kalkovens moet dus de bekendmaking in de Omrooper en de Staatscourant en op de gemeentelijke website maar in de gaten houden. ’Op dat moment staat het u vrij om een reactie te geven.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.