Eenzame paarden komen het minst voor in Noord-Holland

Amsterdam

Honderden paarden staan volgens stichting Dier & Recht alleen in de wei. Van de onderzochte provincies komen eenzame paarden het minst in Noord-Holland voor.

De dierenwelzijnsorganisatie hield een steekproef in zes provincies en keek hoe paarden door particulieren gehouden worden. Onder meer het gedrag werd geobserveerd. Sommige paarden waren volgens Dier & Recht zo eenzaam, dat ze afwijkend gedrag vertoonden. Zo stonden ze met hun hoofd te zwaaien of ze hinnikten veel.

Van de bijna 600 geobserveerde dieren stond 19 procent helemaal alleen in een land of paddock. Ruim 8 procent kon ook geen andere paarden in de verte zien. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben paarden contact met soortgenoten nodig, omdat het kuddedieren zijn. Eenzaamheid kan stress veroorzaken. De dierenrechtenorganisatie durft aan de hand van de steekproef zelfs te concluderen dat er in Nederland duizenden eenzame paarden zouden zijn.

De dierenwelzijnsorganisatie keek ook naar paarden die niet bij andere paarden staan, maar wel bij ezels, geiten of andere dieren. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie vervelen deze paarden zich minder snel dan als ze alleen zouden staan, maar is het nog niet ideaal omdat ze alsnog geen contact met soortgenoten hebben.

In Noord-Brabant stonden volgens de steekproef de meeste paarden alleen. Zo’n 30 procent van de onderzochte dieren had geen soortgenoten in de buurt. Ook in Overijssel zouden veel paarden alleen buiten staan. In Noord-Holland was 8 procent van de onderzochte paarden alleen en volgens Dier & Recht komen hier het minst vaak eenzame paarden voor. Mogelijk worden er in Noord-Holland wegens schaarste vaker weilanden gedeeld dan in andere provincies.

Dier & Recht wil dat er een Nederlandse wet komt zodat paarden niet alleen mogen staan. In onder meer Zweden, Zwitserland en Noorwegen zijn er al wetten die specifiek voor paarden zijn. Zo moeten paarden in Zweden dagelijks contact kunnen hebben met soortgenoten en moeten paarden in Zwitserland ’snuffelcontact’ kunnen hebben.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.