Premium

VVD was het afgelopen politieke jaar de effectiefste ideeënmachine in gemeenteraad Laren, Liberaal Laren zag voorstellen het vaakst sneuvelen

VVD was het afgelopen politieke jaar de effectiefste ideeënmachine in gemeenteraad Laren, Liberaal Laren zag voorstellen het vaakst sneuvelen
De politieke arena in Laren. De foto dateert overigens uit de vorige raadsperiode.
© Foto Studio Kastermans
Laren

In Laren is de VVD-fractie (die samen met Larens Behoud de coalitie vormt) de effectiefste ideeënmachine van de gemeenteraad. Oppositiepartij Liberaal Laren heeft ook veel ideeën, maar ziet die het vaakst van alle fracties verworpen.

Dat blijkt uit een analyse van de amendementen en moties (plus één initiatiefvoorstel) die het afgelopen politieke jaar op tafel werden gelegd in de Laarder gemeenteraad. In totaal werden vanuit de raad in uiteenlopende vormen 29 ideeën gelanceerd. Kijken we naar de indieners dan stopt de teller pas bij 57. Dat komt doordat in dat laatste cijfer dubbeltellingen zitten. Neem de oproep die de raad op 3 juli via en motie deed aan burgemeester en wethouders om bij de volgende begroting het bezuinigingsmes te hanteren (wat het college zelf trouwens ook noodzakelijk vindt). Die motie werd door alle vijf de fracties ingediend. Daardoor telt dat ene idee (bezuinigen) in het lijstje indieners voor vijf.

Het vaakst waren opposanten Liberaal Laren en CDA indiener of mede-indiener van ideeën: elk dertien keer. Vlak daarachter eindigde coalitiefractie VVD: twaalf keer (mede)indiener.

Bijbuigen

Dat twee oppositiefracties de lijst aanvoeren, is niet zo vreemd. De oppositie immers moet eigen ideeën lanceren om te proberen de koers van de coalitie bij te buigen of aan te vullen. De coalitiepartijen Larens Behoud en VVD kunnen zich wat meer afstandelijkheid permitteren. In het coalitieakkoord hebben ze hun wensen vastgelegd, aan hun wethouders de taak die koers in de vorm van concrete voorstellen te gieten. Des te opvallender is het dus dat coalitiepartij VVD zich op de derde plaats heeft genesteld wat betreft het aantal (mede) gelanceerde voorstellen.

Daarbij komt dat de VVD ook nog eens de meeste ideeën gesteund zag door een meerderheid in de raad. Van de twaalf moties en amendementen die deze fractie (mede) indiende, haalden er elf de eindstreep, slechts eentje sneuvelde. Daarmee was de VVD-fractie effectiever dan de andere politieke formaties.

Deuken

Oppositiepartij Liberaal Laren (LL) was het minst bij machte deuken in pakjes boter te slaan. LL was (mede)indiener van dertien moties en amendementen. Daarvan sneuvelden er acht en werden er vijf aangenomen.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat een partij ervoor kan kiezen een motie te lanceren zelfs al staat tevoren al vast dat die het niet zal halen. Een partij kan een politiek ’statement’ zinvol vinden, geheel los van de vraag of daarvoor een meerderheid is te vinden.

Voor het CDA in Laren sloeg de balans net naar de goede kant door: dertien keer (mede)indiener, waarvan zeven keer met succes en zes keer zonder het gewenste resultaat. Ook opposant D66 bleef aan de goede kant van de streep: tien keer (mede)indiener, waarvan zes keer met goed gevolg en vier keer vruchteloos.

De minste initiatieven nam de grootste (coalitie)partij, Larens Behoud (LB). Deze fractie diende negen amendementen en moties (mede) in – acht keer succesvol en slechts één keer tevergeefs. Die ene keer sprong wél erg in het oog. Op 5 maart ging het om de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Die was opgesteld door een commissie onder aanvoering van LB-fractievoorzitter Wim van der Zwaan. Zijn eigen fractie wierp hem met een amendement een stok tussen de benen, maar de rest van de raad vond de profielschets in orde. LB dolf het onderspit – op Van der Zwaan na dus.

Opvallend

Een opvallend trekje van de coalitie in Laren is dat die lang niet altijd een monolitisch blok vormt, althans niet bij de beoordeling van amendementen en moties. De opstelling tegenover voorstellen van het college is iets anders, maar dat is hier niet aan de orde. Bij de 29 voorstellen die het afgelopen jaar vanuit de gemeenteraad ter tafel kwamen, stemde de coalitie in zes gevallen (iets meer dan 20 procent) verdeeld. Twee keer stemde de VVD voor en LB tegen, drie keer was de VVD voor en een deel van LB tegen en één keer stemde LB voor en een deel van de VVD tegen.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.