Premium

’s-Gravelandse kraakt plannen voor de Oostelijke Vechtplassen

Sylvia Vrakking in haar zo geliefde landschap. Strijdend tegen de plannen voor de Oostelijke Vechtplassen is ze nu ’aan het lobbyen in Den Haag’.
© Foto: Studio Kastermans/Ben den Ouden
’s-Graveland

„Burgers tellen amper in de projecten van de Oostelijke Vechtplassen. Medezeggenschap is er een lachertje”, vindt Sylvia Vrakking uit ’s-Graveland. Ze is zo onthutst dat ze op hoger niveau hulp zoekt.

Zo stuurde ze de Nationale Ombudsman een ruim acht pagina’s tellende brief. Met fundamentele kritiek op het akkoord dat de 21 instanties en organisaties sloten voor de regio: Burgers tellen volgens haar onvoldoende mee. De basis erachter mag het mooie streven zijn om eens werk te maken van meer dan twintig grote en kleine plannen voor het plassengebied, die soms al jaren op de plank liggen. „Maar de mensen die het echt aangaat zijn er vooraf niet bij betrokken”, vindt de ’s-Gravelandse. Daardoor zijn volgens haar veel omwonenden en grondeigenaren bijvoorbeeld overvallen door plannen om te onteigenen. „Nu pas komen die mensen aan bod, maar wat heeft dat nog voor zin? Het akkoord ligt er al en in werkgroepen bestaat geen ruimte voor tegenstanders. Dat is toch geen participatie?”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.