Premium

Reclamemast langs de A1 weer op agenda van gemeenteraad Baarn

Reclamemast langs de A1 weer op agenda van gemeenteraad Baarn
Het schrikbeeld: de mast langs de A1 bij Amersfoort.
© Archief Studio Kastermans
Baarn

En weer staat de reclamemast langs de A1 in Baarn ter discussie. Formeel, omdat de discussie correct moet worden afgesloten. Als is het helemaal nog niet zeker of de gemeenteraad er komende maand voor het laatst over zal discussiëren.

Het leek zo’n mooi plan: een bescheiden reclamezuil van 12 meter op Sportpark Ter Eem langs de A1. Woonwarenhuis Nijhof kreeg er een vergunning voor en van de 25 mille aan huurpenningen per jaar was 24 mille voor de sport. De gemeente maakte vier jaar netjes dat geld over, maar Nijhof zag af van de aanleg, betaalde nooit een cent huur en koos voor een reclamezuil vlakbij het woonwarenhuis. Waar overigens tot op heden nog geen actie op ondernomen is, hoewel de toestemming in principe gegeven is.

In januari 2018 diende het bedrijf Interbest een nieuwe bouwaanvraag in, nu voor een digitale reclamemast van 28 meter hoog met twee grote verlichte schermen. Dat zou 60 mille per jaar opbrengen voor de sport, en daar voelde Baarn wel voor. Maar toen begon het morren. Natuurorganisaties protesteerden en ook buurgemeente Eemnes, Mooi Baarn en de Bond Heemschut roerden zich. Het zou een aantasting zijn van de natuurwaarden van de Eempolders aan de overkant van de A1, het aanzien van Baarn geen goed doen en verkeersgevaarlijk zijn.

Het college van B en W gaf het in april een omgevingsvergunning af voor de bouw van de mast. De gemeenteraad moet dat besluit bekrachtigen door een verklaring van geen bedenkingen aan te nemen. Dat leek een formaliteit te worden. Immers, de meerderheid van de raad, VVD, CU/SGP, PvdA en VoorBaarn, was voor, dus het voorstel zou worden aangenomen met 10 tegen 9 stemmen. Dachten ze. Want bij de stemming in mei was een VVD-raadslid afwezig, waardoor de stemmen staakten. Bij herstemming in juli zorgde het raadslid voor de ChristenUnie/SGP voor een grote verrassing: hij stemde alsnog tegen. Omdat een raadslid al op vakantie was, staakten de stemmen opnieuw. Omdat er volgens de wet een besluit moet komen, kwam het voorstel in september opnieuw in de raad, en werd de verklaring van geen bedenkingen afgewezen, waardoor ook de bouwvergunning verviel. Verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma (VVD) waarschuwde wel dat er nog bezwaar gemaakt kon worden tegen het raadsbesluit. En dat gebeurde ook: eind november diende Interbest een zienswijze in.

En dus wordt de verklaring van geen bedenkingen in september weer in de gemeenteraad behandeld. Voor de zekerheid heeft de raadsgriffie een onafhankelijk juridisch bureau ingeschakeld om de argumenten van Interbest tegen het afwijzen tegen het licht te houden. Cruciaal is de ’goede ruimtelijke onderbouwing’. Vrijwel alle argumenten tegen de bouw van de mast kunnen weerlegd worden. Op een na: hij voldoet niet aan de goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing in het landschap. En omdat de welstandscommissie dat onderschrijft, kan de raad weigeren de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Bekend is dat de Raad van State die ruimte biedt, mits alle planologisch relevante omstandigheden in de overweging zijn meegenomen.

Weer op de raadsagenda dus, maar wat de uitkomst zal zijn, dat is niet te voorspellen. Er kan zomaar een raadslid niet aanwezig zijn. En juridische procedures zijn aannemelijk, welk besluit ook valt.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.