Blaricumse wijk Bijvanck mogelijk van gas af, provincie betaalt mee aan zoektocht naar hoe het kan

Blaricumse wijk Bijvanck mogelijk van gas af, provincie betaalt mee aan zoektocht naar hoe het kan
De gemeente laat onderzoeken of een energietransitie voor de Bijvanck mogelijk is.
© STUDIO KASTERMANS / ALEXANDER MARKS
Blaricum

De gemeente Blaricum gaat laten onderzoeken of het mogelijk is om de wijk de Bijvanck te verduurzamen. De provincie subsidieert het onderzoek dat voor het einde van dit jaar duidelijk moet maken of en hoe een energietransitie mogelijk is.

Het onderzoek naar een eventuele energietransitie maakt onderdeel uit van de voorbereidingen voor een grootschalige reconstructie van de Bijvanck.

Voor die integrale opknapbeurt, waarbij de riolering en de wegen worden vernieuwd en de wateroverlast in de wijk wordt aangepakt, trok de gemeenteraad eerder dit jaar bijna 33 miljoen euro uit. Nu de hele wijk toch op de schop gaat, vindt de gemeente dat een goed moment om ook te kijken naar de mogelijkheden voor duurzame energie.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Boersen licht toe: ,,De gemeente streeft, in het verlengde van het Klimaatakkoord, naar CO2-reductie. We denken na over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In plaats van dat we ’grijze’ stroom en warmte uit aardgas in onze huizen gebruiken, wordt het tijd om stap voor stap over te gaan op duurzamere oplossingen.”

Of die mogelijkheden ook voor de Bijvanck zijn weggelegd wordt de komende maanden onderzocht. Voor dat onderzoek is dertigduizend euro uitgetrokken. Een kleine 20.000 euro daarvan subsidieert de provincie.

De rest van het benodigde bedrag betaalt de gemeente uit eigen zak. Bureau Over Morgen gaat het onderzoek uitvoeren. Het gaat bekijken of de wijk anders verwarmd kan worden en of het mogelijk is een goede infrastructuur aan te leggen voor elektrische auto’s. Ook wordt uitgezocht wat dat gaat betekenen voor de bewoners en netbeheerder Liander.

Met de bewoners wil de gemeente ook in overleg. Maar daarmee wordt gewacht tot het onderzoeksbureau mogelijke denkrichtingen heeft aangedragen.

,,Die vormen dan een goede basis voor het overleg met de wijk”, zo denkt Boersen. Het onderzoek moet eind 2019 klaar zijn. De voltooiing van de reconstructie van de wijk staat gepland voor 2028.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie