Geen reclame of lampen in natuurgebieden in Huizen

Geen reclame of lampen in natuurgebieden in Huizen
Huizen

Langs wegen die door een natuurgebied lopen ’komt geen reclame- of openbare verlichting’, meldt wethouder Marlous Verbeek (D66). ’Dit om te voorkomen dat de flora en fauna hier hinder van zou kunnen ondervinden.’

Verbeek reageert hiermee op een vraag van GroenLinks. Die partij maakte zich zorgen over een tabel in het Beleidsplan openbare verlichting 2020-2025. Ging Huizen lichtmastreclame in natuurgebieden plaatsen?

Buffer

Er zijn niet veel wegen die direct de GNR-gebieden rondom Huizen doorkruisen, stelt de wethouder. ,,De Naarderstraat, Nieuwe Bussummerweg en Crailoseweg zijn bijvoorbeeld wegen die indirect het natuurgebied doorkruisen.

Indirect omdat de bestaande woningen grotendeels een buffer vormen tussen het natuurgebied en de verlichtte rijbaan.” Mede gezien deze buffer en de verkeersveiligheid worden deze ’gebiedsontsluitingswegen’ verlicht volgens de algemeen geldende normen.

Bestevaer

Er zijn ook wegen die grenzen aan een natuurgebied zoals de bocht van de Bestevaer en de Dr. Kuyperlaan. ,,Langs deze wegen wordt rekening gehouden met het natuurgebied door middel van een lagere lichtintensiteit”, aldus Verbeek.

,,Wegen zoals de Langerhuizerweg en IJzeren Veldweg zijn wegen die direct door een natuurgebied lopen en zijn dan ook niet voorzien van openbare verlichting. Hier zal geen lichtmastreclame geplaatst worden.”

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie