Premium

IJsselmeerwater in toekomst vaker naar Waddenzee pompen

Het IJsselmeerwater kan nu nog simpelweg worden gespuid op de Waddenzee.
© foto Rijkswaterstaat/Joop van Houdt
Amsterdam

In de toekomst zal het IJsselmeerwater vaker met pompen naar de Waddenzee worden afgevoerd. Met een stijgende zeespiegel wordt spuien een probleem. Fors verhogen van het waterpeil van het IJsselmeer leidt evenwel tot problemen met de dijken rond het IJsselmeer en de afvoer van het Markermeer.

Rijkswaterstaat komt tot die conclusie in een studie naar het lange termijn peilbeheer voor het IJsselmeer. Een acuut probleem is er niet. Immers de komende jaren worden al nieuwe spuikokers in de Afsluitdijk gebouwd en kan het pompgemaal vanaf 2021 maar liefst 235 kubieke meter per seconde vanuit het IJsselmeer op de Waddenzee lozen door de plaatsing van grotere pompen. Ter vergelijking: in IJmuiden heeft het pompgemaal, dat het Noordzeekanaalwater in de Noordzee loost, een capaciteit van 260 kuub.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.