Uitkomst integriteitsonderzoek HIlversumse wethouder Jaeger pas na zomerreces

Uitkomst integriteitsonderzoek HIlversumse wethouder Jaeger pas na zomerreces
Wimar Jaeger.
© foto studio kastermans
Hilversum

De uitkomst van het integriteitsonderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling en het niet vermelden van nevenfuncties van de Hilversumse wethouder Wimar Jaeger komt pas na de zomer. In eerste instantie werd ingezet om het onderzoek voor het reces af te ronden, maar dat gaat niet lukken.

Het kost allemaal meer tijd dan gedacht. De onderzoekers van bureau Bing hebben documenten opgevraagd en bestudeerd en een aantal gesprekken gevoerd, zo staat in een persbericht van de griffier.

Deze voert het woord namens het presidium dat het onderzoek leidt. ’De gespreksverslagen worden aan betrokkenen voorgelegd voor een akkoord. Er zijn ook aanvullende vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie en aan de betrokken wethouder’.

’Deze handelingen hebben meer tijd gevergd dan voorzien en de onderzoekers hebben volgens het presidium aangegeven dat het daarom niet lukt het onderzoek voor het zomerreces af te ronden’, aldus het persbericht.

’Voordat de rapportage definitief kan worden opgeleverd en aan de raad kan worden gestuurd moet nog een aantal processtappen worden doorlopen. Het is niet mogelijk deze stappen af te ronden voor de vakantieperiode’.

Inhoudelijk wil het presidium niet reageren op het onderzoek.

Integriteitsmeldingen

Er zijn drie integriteitsmeldingen ingediend tegen Jaeger. Zeker één hiervan heeft betrekking op een vermeende dubbelrol. Jaeger is zowel lid van de adviesraad van het Stadsfonds (dat subsidie verstrekt) als van het bestuur van de Dutch Media Foundation (dat het ontvangt).

Daarnaast heeft Jaeger diverse nevenfuncties niet vermeld op zijn nevenfunctielijst op de website van de gemeente. Een eerste screening van burgemeester Pieter Broertjes werd eind april opgevolgd door onafhankelijk feitenonderzoek.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie