Raad Blaricum glijdt soepeltjes door mega-agenda en 27 moties en amendement

Raad Blaricum glijdt soepeltjes door mega-agenda en 27 moties en amendement
Blaricum

De jaarstukken 2018, de kadernota 2020-2023, investeringssubsidies voor de sport, de Regionale Samenwerkingsagenda, de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek en 27 moties en amendementen. De gemeenteraad van Blaricum werkte zich er dinsdag opmerkelijke eensgezind in vijf uur tijd doorheen, om daarna opgelucht aan het zomerreces te beginnen.

Het gaat Blaricum financieel voor de wind en dat stemt een gemeenteraad mild. Het college had dan ook een makkie aan het debat over de jaarstukken en de kadernota. Het kreeg eigenlijk maar een waarschuwing mee: ’ga verstandig om met die tijdelijke rijkdom’. En precies dat lijkt het college van zins.

Binnen die vijf uur bereikte de raad ook overeenstemming over enkele nieuwe initiatieven. Zo gaat Blaricum op voorstel van Hart voor Blaricum het gebruik van glyfosaat (Roundup) helemaal verbieden. De motie kreeg de steun van alle fracties, met uitzondering van de VVD die vindt dat zo’n verbod landelijk moet worden geregeld.

Diezelfde fractie stemde ook tegen een motie van D66 waarin de gemeente werd opgeroepen mee te doen aan de internationale VN-campagne ’Orange the World’ die aandacht vraagt voor het wereldwijde geweld tegen vrouwen. Bedoeling is dat zoveel mogelijk gemeenten en provincies zich solidair verklaren en daaraan uiting geven door van 25 november tot 10 december een monument oranje aan te lichten. Op voorwaarde dat de kosten ervan beperkt blijven, wilde een ruime raadsmeerderheid dat voorstel wel steunen. Burgemeester Joan de Zwart beloofde op zoek te gaan naar een geschikte plek en zei daarbij te denken aan het Burgemeester Klaarenbeekpark waar al een monument wordt aangelicht. ,,Dat moet vrij eenvoudig oranje te maken zijn.’’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie