’Maak een plan voor mogelijke bezuinigingen’

’Maak een plan voor mogelijke bezuinigingen’
Hilversum

Raadslid Henk Blok vraagt het Hilversums college een plan van aanpak te maken met concrete bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren.

Ook wil hij dat de effecten van die maatregelen verwerkt worden in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Dat als reactie op de vorige week besproken kadernota.

De Hilversumse raad maakte zich toen zorgen over het ontbreken van mogelijkheden tot bezuinigen. Hilversums Belang en D66 slaan nu de handen ineen.

De partijen dienen vanavond tijdens de raadsvergadering een gezamenlijke motie in om concrete plannen op tafel te krijgen.

Zij willen dat het plan in september klaar is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie