Doet Huizen mee aan wereldwijde actie Orange the World?

Doet Huizen mee aan wereldwijde actie Orange the World?
Huizen

Op verzoek van D66-raadslid Karin van Werven buigt de raad van Huizen zich over een verzoek om mee te doen aan de wereldwijde Orange the World-campagne tegen geweld tegen vrouwen.

Dat verzoek aan college en raad is afkomstig van UN Women Nederland, mede namens de Soroptimistenclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en Zonta Nederland, de aanjagers van de campagne in Nederland. Van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, staan zestien dagen van actie gepland in meer dan honderd landen. Het gaat om een initiatief van de Verenigde Naties.

Uitlichten

De acties bestaan onder meer uit het oranje uitlichten van een gebouw, fontein, standbeeld of ander ’landmark’. Zo zijn onder andere de Sfinx in Egypte, de Brandenburger Tor, de Niagara Falls en de Erasmusbrug oranje uitgelicht. Ook zetten maatschappelijke organisaties debatten, straatacties, demonstraties, sociale mediacampagnes en andere activiteiten op touw.

Hilversum

Sinds een aantal jaren doet Nederland mee. Vorig jaar sloten voor het eerst provinciale en lokale overheden aan. Onder de 25 deelnemende gemeenten bevond zich Hilversum. ’Het zou geweldig zijn als uw gemeente ook aandacht zou willen besteden aan de Orange the World campagne’, schrijven de drie organisaties aan het gemeentebestuur. ’Dat kan door tussen 25 November en 10 December een gebouw of landmark oranje uit te lichten, maar bijvoorbeeld ook door via de sociale mediakanalen van de gemeente steun te betuigen met hashtag #OrangetheWorldNL en/of door initiatieven van maatschappelijke organisaties te steunen.’ Alle activiteiten van overheden en organisaties in Nederland worden gepromoot op de nationale campagnewebsite www.orangetheworld.nl.

Vier procent

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem, benadrukken de organisaties. Internationaal onderzoek toont aan dat een op de drie vrouwen te maken krijgt met seksueel, fysiek of psychisch geweld, en in Nederland is dat vier procent. ’Ook seksuele intimidatie op straat of op het werk komt overal voor. De overgrote meerderheid van vrouwen doet echter geen aangifte of melding, omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. Om dit te bestrijden is het van belang dat overheden en organisaties op alle niveaus bewustwording creëren onder vrouwen e´n mannen, en het taboe helpen doorbreken.’

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Keuze van de redactie