Premium

Huizer Museum, Huizer Havendag en Gooise Tram krijgen van het college nul op ’t rekest

Huizer Museum, Huizer Havendag en Gooise Tram krijgen van het college nul op ’t rekest
Het bestaande onderkomen van het Huizer Museum aan de Achterbaan is al jaren te klein.
© Foto Huizer Museum
Huizen

Voor de extra subsidiewensen van het Huizer Museum, de Stichting Huizer Havendag en de Stichting Gooise Tram i.o. heeft de gemeente in principe geen geld. Tenzij de gemeenteraad besluit alsnog de gemeentelijk portemonnee te trekken.

Het bestuur van het Huizer Museum heeft al diverse keren bij de gemeente aangeklopt voor uitbreiding van het personeel van 0,8 naar 1,5 fte. Heel veel zaken in het museum moeten volgens het bestuur met kunst en vliegwerk tot stand worden gebracht, en de druk op directeur Nienke de Wit is onverantwoord hoog. Naast de bestaande werkzaamheden is daar de ambitie om een nieuw museum op te zetten. Dit is onder meer tijdens het Raadspodium van november vorig jaar onder de aandacht gebracht.

60 mille

Ambtenaren schatten de door het bestuur gevraagde extra subsidie op 60 mille per jaar. Geadviseerd wordt het verzoek van het bestuur niet te honoreren. ’Er is een werkgroep van de gemeenteraad doende een nieuwe cultuurnota op te stellen. Daarin wordt een standpunt over de mogelijke realisering van een nieuw museum en de consequenties daarvan opgenomen.’

Nieuwe huisvesting

Ook aan een tweede aanvraag van het museum wordt een negatief advies gekoppeld. Aan de gemeente is een incidentele subsidie gevraagd voor een onderzoek naar nieuwe huisvesting in - zo verwoordt de gemeente - ’het gebied tussen Nautisch Kwartier-Havenstraat-Dorpscentrum en het natuurschone achtergebied van Huizen’.

Niet optimaal

Het bestaande onderkomen aan de Achterbaan is al jaren te klein. ’Ook is de locatie voor wat betreft zichtbaarheid en bereikbaarheid niet optimaal’, aldus de gemeente. In het kader van de regionale samenwerking is de optie naar voren gekomen om van het Huizer Museum een regionaal cultuur-historisch museum te maken. Het bestuur vraagt daarom een nog niet vastgestelde bijdrage van de gemeente. Het gaat om voorbereidingskosten voor de verplaatsing van het museum, voor de totstandkoming van de regionale instelling en voor de nieuwbouw. Ook hier luidt het advies: niet honoreren. Wederom met een verwijzing naar gemeentelijke cultuurnota, die in de maak is.

Huizer Museum, Huizer Havendag en Gooise Tram krijgen van het college nul op ’t rekest

Havendag

Tenzij de gemeenteraad het anders ziet, krijgt ook de Stichting Huizer Havendag nul op ’t rekest. Het bestuur heeft om een verhoging van de subsidie van 14.000 naar 18.000 euro. Met dat extra geld kan volgend jaar tijdens het evenement ’s middags en ’s avonds muzikaal programma op touw worden gezet. Een ’havenconcert’, naar voorbeeld van het prinsengrachtconcert. De gemeente heeft de eerste editie, vorig jaar, al incidenteel gesubsidieerd, met 2.500 euro. Voor de nu aangevraagde verhoging van de subsidie is echter, vooralsnog, geen budget.

Huizer Museum, Huizer Havendag en Gooise Tram krijgen van het college nul op ’t rekest

Gooise Tram

Ook voor de Stichting Gooise Tram i.o. is er vooralsnog geen goed nieuws. Het bestuur had de gemeente om 111.570 euro gevraagd voor de aanschaf van een soort replica van de stoomtram (de ’Gooise moordenaar’) die vroeger door het Gooi reed. Een elektrische locomotief en twee aanhangwagen voor passagiers - alle drie op luchtbanden - ten behoeve van toeristen, bezoekers van Huizen en andere belangstellenden.

Remise in Huizen

De stichting raamt de kosten van de aanschaf van de drie voertuigen (inclusief onder meer een extra batterij/accu) op 438.181 euro. Voor grofweg een kwart van dat bedrag is bij de gemeente Huizen aangeklopt. Voor de overige kosten worden sponsoren en subsidiegevers (met name de andere Gooise gemeenten Blaricum, Laren en Gooise Meren) gezocht. Jaarlijkse kosten, voor onder meer onderhoud en een remise in Huizen, moeten worden betaald uit inkomsten.

Geen draagvlak

Tijdens overleg is gebleken dat diverse gemeenten geen subsidie willen geven, waaruit Huizen concludeert dat er geen regionaal draagvlak is voor de tramplannen. Daarbij heeft de gemeente geen geld voor nieuw beleid.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.