Premium

Financiën Laren aanleiding voor enige zorg, accountant vraagt om ’alertheid’

Financiën Laren aanleiding voor enige zorg, accountant vraagt om ’alertheid’
© Foto ANP
Laren

De gemeente Laren heeft 2018 financieel positief afgesloten, maar er is wel reden tot wat zorg. De weerstandscapaciteit tegen financiële tegenvallers is geflatteerd, de solvabiliteit is ondermaats en het tekort sociaal domein loopt op. Dat blijkt uit de jaarstukken 2018.

Laren houdt zo’n 260.000 euro over. Het college stelt voor dat in de algemene reserve te stoppen die dan groeit naar 5,75 miljoen euro. Dat lijkt mooier dan het is, want die dikke kwart miljoen die overbleef, is mede bereikt door 518.000 euro uit de reserve sociaal domein te halen om het oplopende tekort op dat terrein te dekken.

In die reserve blijft dan nog 877.000 euro over en eigenlijk minder. Bijna twee ton is daar ‘geparkeerd’ aan geld voor de huishoudelijke hulptoeslag. Er resteert dus 684.000 euro om tekorten in het sociaal domein op te vangen. De accountant vraagt mede in dit verband om ’alertheid over uw financiële positie’.

De zogeheten netto schuldquote is in orde. Die geeft aan hoe de schulden zich verhouden tot de eigen middelen. Gemeente zitten goed tussen 0 en 90 procent. Laren scoort 80,5 procent. De structurele exploitatieruimte staat op min 0,5 procent: structureel komt er minder geld binnen dan er uit gaat.

De solvabiliteit geeft aan hoeveel van het vermogen eigen vermogen is. Tussen 25 en 40 procent is voor gemeenten de norm. Laren staat op 19,1 procent. De accountant waarschuwt: dat is ’onder de als veilig beschouwde grens van 20%’.

Op één punt scoort Laren fraai: het weerstandsvermogen. Het verhoudingsgetal 1,0 geldt als voldoende, 2,0 en hoger is uitstekend. Laren reikt tot 11,5. De accountant noemt dat ‘optimistisch’ en wijst erop dat dit cijfer vooral zo hoog is dankzij stille reserves als de ambtswoning van de burgemeester (WOZ-waarde begin 2018 1,88 miljoen), de brandweerkazerne (1,45 miljoen) en kunstbezittingen (taxatie 1,21 miljoen). De accountant vraagt zich af of die snel in geld kunnen worden omgezet als de nood aan de man is.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.