Subsidiëring van Buurtpanel 1276 in dit pilotjaar nog via Versa Welzijn

Subsidiëring van Buurtpanel 1276 in dit pilotjaar nog via Versa Welzijn
Op de uitnodiging van Buurtpanel 1276 (voor de wijken Stad en Lande, Bovenweg en Zenderwijk) gingen buurtbewoners in februari 2017 in gesprek met lokale politici.
Huizen

De gemeente Huizen heeft jaarlijks een potje met tien mille beschikbaar voor het stimuleren van buurt- en wijkraden. Dit blijkt uit antwoorden van het college op vragen van de CDA-fractie.

De christendemocraten wilden onder meer weten aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor ondersteuning. Voor het antwoord verwijst het college naar het coalitieakkoord. ’Initiatieven voor de instelling van een soort buurt- of wijkraad die wordt gevormd uit bewoners worden ondersteund. De wijkraad gaat over de leefbaarheid in de wijk en moet het gevoel van betrokkenheid en inspraak vergroten.’

Initiatief

In aanvulling hierop stellen B en W dat buurtbewoners zelf het initiatief moeten nemen en zelf de leiding hebben bij het voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten. Die mogen geen commercieel doel hebben of door een commerciële organisatie op touw gezet. Het een en ander is nog niet vastgelegd. ’Dit jaar is leerjaar waarin we werkenderwijs ervaring op doen. Aan het eind van dit jaar volgt een evaluatie. Hierbij kunnen de voorwaarden worden aangepast.’

Versa Welzijn

Het CDA wijst erop dat Buurtpanel 1276 (de enige buurt- of wijkraad die Huizen momenteel telt) de subsidie via Versa Welzijn ontvangt. Deze constructie is ’ongewenst’. ’Buurt- en wijkraden die financieel ondersteund worden door de gemeente moeten een bepaalde rechtsvorm hebben waardoor helder is wie verantwoording aflegt over de bestede middelen.’ Het college is het daar op zich mee eens. ’Als uitgangspunt vinden wij het ook wenselijk dat een panel een zelfstandige entiteit is, direct het budget ontvangt en zelf alle verantwoording aflegt. Tegelijkertijd willen we zo laagdrempelig mogelijk te werk gaan en initiatieven niet met onnodige (administratieve) lasten opzadelen.’

Pilot

Buurtpanel 1276 krijgt nu voor een jaar als pilot subsidie. Vooralsnog is de huidige constructie bruikbaar: Versa waakt over het geld en het buurtpanel is verantwoordelijk voor de besteding. Blijft Huizen de komende jaren het initiatief ondersteunen, dan moet worden bekeken of Buurtpanel 1276 alsnog een ’zelfstandige juridische entiteit’ moet worden.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.