Premium

Beroep op Jeugdwet explodeert in Huizen, Laren en Blaricum: plus 32%

Beroep op Jeugdwet explodeert in Huizen, Laren en Blaricum: plus 32%
© Foto ANP/Roos Koole
Huizen

Het beroep op de Jeugdwet in Huizen, Laren en Blaricum is vorig jaar enorm toegenomen. Het aantal cliënten groeide van 1.395 in 2017 naar 1.841 vorig jaar. Dat is een toename met 446 mensen ofwel een groei van 32 procent.

Dat blijkt uit de cijfers over het sociaal domein in de HBEL-gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren). Voor de Jeugdwet zitten daar echter geen Eemnesser cijfers in omdat Eemnes voor die wet samenwerkt in het Eemland. Voor de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) werkt Eemnes wel samen met de drie Gooise gemeenten.

Door het grotere beroep op de Jeugdwet groeiden het afgelopen jaar ook de uitgaven, namelijk van 8,6 naar 11 miljoen euro. Dat is 2,5 miljoen euro ofwel 29,3 procent meer dan in 2017. Daarmee is de Jeugdwet (zelfs zonder Eemnes) nu het kostbaarste onderdeel van het sociaal domein in de HBEL-gemeenten. Het grotere beroep op de Jeugdwet is overigens een landelijke trend.

Plus 69,8 in Blaricum

De grootste toename in het aantal cliënten op grond van de Jeugdwet was vorig jaar te zien in Huizen: 275 erbij, een groei met 25,3 procent. Procentueel was de groei in Blaricum het grootst: plus 69,8 procent ofwel 111 cliënten erbij. Laren zat daar tussenin met 60 extra cliënten (een toename met 40 procent).

Ook de WMO gaf voor de vier HBEL-gemeenten een groeiende vraag te zien. Het aantal cliënten nam toe met 174 (6,3 procent) naar 2.941. De kosten stegen met 3,7 procent naar ruim 10,4 miljoen euro. Er zijn in de vier deelnemende gemeenten door de vergrijzing meer mensen met meer en/of zwaardere beperkingen die nog thuis wonen en een beroep doen op de WMO. Daarnaast wonen mensen die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg of de Wet langdurige zorg vaker thuis en minder in instellingen. Ook zij vergroten het aantal WMO-aanvragen.

Het onderdeel Participatiewet tot slot heeft in de HBEL-gemeenten een afnemend aantal cliënten. Het daalde met 59 ofwel 5,2 procent. Doordat de economie goed draait, nam vorig jaar het aantal nieuwe mensen met een bijstandsuitkering af van 301 naar 200 (min 33,6 procent). Ook de uitstroom – mensen die geen uitkering meer nodig hebben - nam af: met 22,9 procent van 306 naar 236. De achterblijvers zijn veelal 45-plussers die moeilijk aan het werk komen - en als dat al lukt, gaat dat gepaard met hogere kosten.

Tekort Laren

Huizen, Blaricum en Eemnes lukt het de uitvoering van de Participatieweg te betalen met het geld dat de rijksoverheid beschikbaar stelt (zogeheten BUIG-budget, vooral voor bijstandsuitkeringen). Alleen Laren komt daaraan tekort en heeft compensatie gevraagd in het kader van de zogeheten vangnetregeling.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.