GS Noord-Holland vinden dat er zorgvuldig is gehandeld in kamsalamander-kwestie: ’Poel niet te vroeg gedempt’

De opengegraven poel eerder dit voorjaar.

De opengegraven poel eerder dit voorjaar.© Foto Jelle Harder

Wim Wegman
Hilversum

De provincie heeft geen verboden overtreden toen ze vorig jaar zomer een poel dempte op Anna’s Hoeve waarin zich beschermde kamsalamanders bevonden. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren en SP.

De poel in het natuurgebied Anna’s Hoeve is destijds dichtgegooid voor de aanleg van de busbaan voor de HOV-lijn in het Gooi. De actie van de provincie zorgde voor veel onrust bij de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve (VBAH). De vereniging vreesde dat de kamsalamanders in en rond de poel - een bedreigde diersoort - erdoor in de verdrukking zouden komen.

Volgens de provincie was er niets aan de hand en waren alle kamsalamanders vorig jaar zomer gevangen en verhuisd naar veiliger wateren. De vrijwilligers van de VBAH drongen echter aan op het opengraven van de poel, in de hoop dat eventueel overgebleven salamanders daar alsnog gevangen konden worden.

Overtreding

Volgens het provinciebestuur zou opengraven geen enkel doel dienen, maar na lang steggelen gaf het alsnog toe. Het liet het zand uit de poel weghalen en het water weer toestromen. In april van dit jaar meldde de VBAH trots dat de eerste twee kamsalamanders bij het water waren gevangen.

’Is de provincie met haar uitspraak dat uitgraven geen enkel doel dient nu niet veel te voorbarig geweest?’, willen statenleden F. Zoon (Partij voor de Dieren) en R. Alberts-Oosterbaan (SP) weten. En misschien erger nog: heeft de provincie met het dichtgooien van de poel wellicht de Wet Natuurbescherming overtreden?

Goede wil

GS wijzen alle schuld van de hand. Toen de poel op 22 augustus werd gedempt, waren er geen dieren meer in aanwezig, stellen zij. Onafhankelijke diensten hebben volgens GS vastgesteld dat er geen enkele bepaling uit de Wet Natuurbescherming is overtreden.

Dat het provinciebestuur de poel toch heeft laten opengraven, moet volgens GS louter worden gezien als een gebaar van goede wil. Ze hoopte daarmee een betere verstandhouding van de VBAH te krijgen en de voortslepende discussie te beëindigen. Met andere woorden: de provincie had het niet hoeven doen en het is zeker geen schuldbekentenis.

De opengegraven poel dient volgens het provinciebestuur alleen om achtergebleven kamsalamanders te lokken, zodat ze vervolgens door vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve in emmers kunnen worden gevangen en worden overgebracht naar een nieuwe woonplaats. Inmiddels zouden er vijf exemplaren van de bedreigde amfibieënsoort door de VBAH zijn gevangen. Al met al GS achten de kans klein dat dieren tijdens het dempen van de poel niet op tijd het bouwterrein zijn afgekomen.

Te laat

De kamsalamander leeft in de winter op het land. In het voorjaar keren de dieren terug naar het water om zich voort te planten. De VBAH was blij dat de poel dit voorjaar weer beschikbaar was, maar vreesde ook dat het opengraven enkele maanden te laat was. Dat gebeurde in april, terwijl februari beter was geweest.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.