Premium

Brede politieke steun in Laren voor nieuw AED-plan

Brede politieke steun in Laren voor nieuw AED-plan
© Archieffoto
Laren

Het moet raar lopen, wil de gemeenteraad van Laren woensdag niet unaniem instemmen met het jongste plan voor aanschaf en onderhoud een dekkend netwerk van AED’s (’hartstarters’) plus werving van vrijwilligers die zo’n levensreddend apparaat kunnen bedienen.

Dat bleek maandagavond in de raadscommissie maatschappij en financiën. Die csprak over een AED-plan dat wethouder Karin van Hunnik heeft opgesteld in nauwe samenwerking met het CDA. Er vielen louter positieve geluiden te noteren. Het CDA kwam eind vorig jaar al met een AED-voorstel, maar dat stuitte op onderdelen op verzet van de wethouder.

In januari en februari boog de politiek zich opnieuw over de kwestie. Aanvankelijk bleken de tegenstellingen onoverbrugbaar. Het CDA vond dat de overheid, de gemeente du, de verantwoordelijkheid voor een dekkend AED-netwerk op zich moet nemen. Van Hunnik wees erop dat dat wettelijk geen taak voor gemeenten is. Bovendien maakte ze duidelijk wel een handje te willen helpen, maar dit in de eerste plaats iets te vinden voor ’burgerparticipatie’. Uiteindelijk werd besloten tot een pragmatische uitweg: de wethouder zou een nieuw plan maken.

Dat is er nu. De gemeente geeft Stan Global, dienstverlener op cardiologisch gebied, opdracht zich vijf jaar lang met de AED’s in Laren bezig te houden. Eerst wordt gekeken waar ze nu hangen, in welke staat ze zijn er waar er nog nieuwe nodig zijn. Vrijwilligers worden geworven en opgeleid om de apparaten te bedienen. Ook onderhoud van de AED’s hoort bij het contract. Inzet van vrijwilligers bij dat alles blijft cruciaal.

Voor dit jaar trekt de gemeente voor het AED-plan 4800 euro uit. Daarna tot en met 2024 jaarlijks 800 euro.

Meer nieuws uit Gooi en Eemland

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.