18.288 te hoge en 1566 te lage schooladviezen

18.288 te hoge en 1566 te lage schooladviezen
© ANP
DEN HAAG

Van alle incorrecte toetsadviezen (19.854) is het overgrote deel te hoog uitgevallen (18.288). Een groep van 1566 leerlingen heeft een te laag toetsadvies gekregen. Dat schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De te hoog beoordeelden hebben een toetsadvies gekregen dat één toetsadviescategorie te hoog was. Zij hebben bijvoorbeeld een vwo toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een havo/vwo toetsadvies hadden moeten krijgen, aldus de bewindsman.

De scholieren met een te laag toetsadvies hebben allemaal een pro/vmbo bb toetsadvies gekregen, terwijl zij eigenlijk een vmbo bb/vmbo kb toetsadvies hadden moeten krijgen, schrijft Slob.

"Een onjuist toetsadvies hoeft niet te leiden tot een onjuist eindadvies", benadrukt hij. "De school heroverweegt immers naar aanleiding van een hoger toetsadvies het schooladvies en stelt dan eventueel naar boven bij."

Op 15 mei constateerde de bij het proces betrokken Expertgroep Toetsen PO, een onafhankelijk adviesorgaan voor het ministerie van Onderwijs, dat ze met verkeerde waarden heeft gerekend. Daardoor kwamen de waarden van de Centrale Eindtoets en die van andere toetsaanbieders niet overeen, wat wel de bedoeling was. De minister laat onderzoek doen naar het incident, zegt hij.

’Heel naar en frustrerend’

Schoolleiders noemen de fouten met eindtoetsen ''heel naar en frustrerend''. Vooral voor de leerlingen en hun ouders, maar ook voor de medewerkers van scholen. ''Het is een heel vervelende situatie die onzekerheid teweegbrengt'', reageert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

De organisatie voor leidinggevenden in het basisonderwijs stelt dat leden ook niet te spreken zijn over de manier waarop het ministerie van Onderwijs communiceert over de misser. Ze vinden dat het ministerie ''duidelijker moet zijn over haar eigen verantwoordelijkheid''.

Meevaller is dat de eindtoets niet allesbepalend is voor de vraag op welk niveau een kind aan de middelbare school kan beginnen. Het advies van de basisschool is leidend. ''Dat blijft gelukkig in deze situatie onveranderd.''

Erg vervelend

De scholen, die dinsdag zijn geïnformeerd over de foute verwerking van een deel van de eindtoetsen, moeten nu contact opnemen met de ouders en zo snel mogelijk nagaan of de leerlingen het best passende eindadvies hebben gekregen.

De sectororganisaties VO-raad en PO-Raad betreuren de gang van zaken, staat op de site van laatstgenoemde. Het is niet alleen erg vervelend voor een grote groep leerlingen en hun ouders, maar ook voor de leerkrachten, aldus de PO-raad.

,,De leerkrachten zullen een bijstelling van het schooladvies opnieuw moeten heroverwegen. Voor de vo-scholen blijft onverminderd gelden dat zij het advies van de basisschool volgen. Indien een basisschool een reeds eerder afgegeven eindadvies bijstelt, laat de basisschool dit aan de vo-school waar de leerling is ingeschreven weten."

De overgang van leerlingen van de basis- naar de middelbare school is een belangrijk moment in de ontwikkeling van een kind, benadrukt de PO-raad. "Om de kans op fouten hierbij te beperken, pleiten PO-Raad en VO-raad voor één toezichthouder op de eindtoetsen. Nu zijn te veel verschillende partijen betrokken bij de totstandkoming van een eindtoetsadvies. Als dit niet mogelijk is, zou het aantal eindtoetsen weer moeten worden beperkt tot één toets."

Oppositie

Partijen in Den Haag zijn geschrokken dat 11 procent van de basisschoolleerlingen een verkeerde uitslag heeft gekregen. Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks willen snel een debat met minister Arie Slob (Basisonderwijs).

"Stel je voor: je hebt net onder grote stress je eindtoets gemaakt en dan hoor je dat de resultaten van die toets helemaal niet klopten! Dat is niet uit te leggen", zegt Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA). Het is zaak dat er snel opheldering komt, zodat bij de getroffen kinderen de "middelbareschoolkeuze niet wordt vertraagd. Daarnaast moet de minister zo snel mogelijk uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld "vindt het heel erg dat hun vertrouwen in de eindtoets is geschaad, een toets die sowieso al zo vaak ter discussie staat. Daarnaast is het cruciaal dat we een wezenlijke discussie voeren over de waarde van de eindtoets. Moeten we dit nog willen?"

"Uiterst vervelend nieuws voor leerlingen bij wie ten onrechte schooladvies werd aangepast", twittert CDA'er Michel Rog. Ook Paul van Meenen (D66) spreekt van een "heel vervelend bericht. Minister en scholen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven. De toets levert al te veel stress op", twittert hij. "Het schooladvies is bepalend en dat is maar goed ook", zegt hij over het advies van de school dat leerlingen krijgen naast de toets.

Lees ook: Verkeerd schooladvies duizenden basisscholieren

De overheid heeft een speciale site in het leven geroepen voor wie meer wil weten over de kwestie met de eindtoetsen. Er is inmiddels voor ouders ook de informatielijn Eindtoets: 050-5999820. Ook kunnen vragen worden gemaild: eindtoets@duo.nl.

Meer nieuws uit Amsterdam

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.